ФРАНЧАЙЗИНГОВІ МЕРЕЖІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор:

Паливода Олена Михайлівна, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ, Україна

Селіверстова Людмила Сергіївна, Київський національний торгово-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена кількісному та якісному аналізу економічного стану та головних економічних тенденцій розвитку вітчизняного франчайзингу з акцентом на специфічних аспектах легкої промисловості. З’ясовано, що головними бар’єрами розвитку вітчизняних франчайзингових компаній у легкій промисловості є недостатня кількість відомих брендів, фінансові обмеження, що зумовлені недоступністю кредитування, знеціненням національної валюти, а також недосконалість законодавчої бази та несумлінне ставлення до виконання договірних зобов’язань і чужої інтелектуальної власності. Досліджено специфічні особливості розвитку франчайзингу в легкій промисловості з погляду характеристик діяльності, обсягів інвестицій, особливостей організації мережевих відносин.

Ключові слова:

мережева структура, франчайзинг, франчайзингова мережа, легка промисловість

Список використаних джерел:

  1. Про франчайзинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://franchisegroup.com.ua/ about-company/franchising.

  2. Франшизы в Украине устойчивы к кризису. Общий обзор сектора франчайзинга и его показатели на основе анкетирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://franchisegroup.com.ua/bitrix/templates/nakitel_tpl/img/pdf/Franchise%20Business%20Outlook%20Report.pdf.

  3. ПАРА SOLO − бренд модного підліткового одягу (Україна) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://franchise.ua/publikacii/para-solo-brend-modnogo-p-dl-tkovogo-odj-93.html.

  4. Франчайзинг и продажа готового бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://franchise.ua/board/29.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)