ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Автор:

Махненко Микола Миколайович, 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 4, кв. 47, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У спростованому вигляді розглянуто формування термінів «нація», «економічний націоналізм». Зроблена спроба привернути увагу наукової спільноти до важливості використання категорії «економічного націоналізму» в умовах сучасної глобальної кризи.

Ключові слова:

держава, економіка, економічна теорія, економічний націоналізм, стратегія, суверенітет

Список використаних джерел:

1. Головко М. Український соціальний націоналізм / М. Головко. – Х. : Патріот України, 2007. – С. 10–24.

2. Дзюба І. Україна на шляхах державотворення / І. Дзюба // Літературна Україна. – 1992. – 27 серпня.

3. Лист Ф. Национальная система политической экономии / Фридрих Лист ; [пер. с немецкого под редакцией К. В. Трубникова, с его вступлением, примечаниями и биографическим очерком Ф. Листа]. – М. : Европа, 2005. – 452 с.

4. Кириленко В. В. Історія економічних вчень : навч. посіб. / В. В. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 234 с.

5. Кон Г. Про «східний» націоналізм // Kohn H. The Idea of Nationalsim. – N.Y., 1987. – Рр.  330–345.

6. Кондратенко Д. Економічний націоналізм: політичні теорії / Д. Кондратенко // ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – Вип. 47. – С. 227–239.

7. Ланюк Є. Фрідріх Ліст та концепція економічного націоналізму [Електронний ресурс] / Є. Ланюк. – Режим доступу : https://zbruc.eu/node/1392.

8. Маргасова В. Г. Формування системи стратегічного забезпечення стійкості національної економіки / В. Г. Маргасова // Держава та регіон. Серія : Економіка та підприємництво. – 2014. – № 6 (81). – С. 4–9.

9. Пилипенко Г. М. Теорії виникнення держави як методологічна основа дослідження державної присутності в економіці / Г. М. Пилипенко // Економiчний вісник НГУ. – 2007. – № 4. – С. 13–19.

10. Экономическая энциклопедия / науч.-ред. совет изд-ва «Экономика» ; гл. ред. Л. И. Абалкин. – М. : Экономика, 1999. – 1055 с.

11. Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм. Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Р. Шпорлюк. – К. : Основи, 1998. – 480 с.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)