ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Автор:

Абакуменко Ольга Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Лук'яшко Павло Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено характеристику основних міжнародних режимів експортного контролю за визначеними автором визначальними ознаками (статус, цільові орієнтири, організаційні особливості, наявність механізмів контролю виконання домовленостей та кількість країн-учасниць). На основі узагальнення існуючих міжнародних режимів експортного контролю визначено їхні особливості та сформульовано концептуальні напрями вдосконалення міжнародної системи експортного контролю відповідно до визначених недоліків.

Ключові слова:

Австралійська група, Вассенаарські домовленості, Група ядерних постачальників, Комітет Цангера, Конвенція про заборону біологічної зброї, Конвенція про заборону хімічної зброї, міжнародні режими експортного контролю, режим контролю ракетних технологій

Список використаних джерел:

 1. Експортний контроль в системі міжнародної безпеки : навч. посіб. / С. П. Галака, О. М. Гришуткін, С. І. Кондратов, Г. М. Перепелиця, О. І. Сівер. – К. : КВІЦ, 2013. – 368 с.

 2. Wassenaar Arrangement On Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wassenaar.org/.

 3. Nuclear Suppliers Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nuclearsup pliersgroup.org.

 4. Zangger Committee [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.foi.se/en/ Customer--Partners/Projects/zc/zangger/.

 5. Missile Technology Control Regime [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mtcr.info/.

 6. International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (ICOC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.armscontrol.org/documents/icoc.

 7. Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation (HCOC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.state.gov/t/isn/trty/101466.htm.

 8. The Australia Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.australia group.net.

 9. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.shtml.

 10. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/F533B70DE47B612FC1257188 00485C31/ $file/BWC-text-Russian.pdf.

 11. Калинина Н. И. Международные и национальные проблемы биологической безопасности и перспективы их решения / Н. И. Калинина. – М. : ИМЭМО РАН, 2012. – 310 с.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)