АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Автор:

Островська Наталія Степанівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Швець Олександр Юрійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено дослідження теорії і практики категорії «грошово-кредитний ринок». Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності грошово-кредитного ринку. Проведено оцінювання та аналіз динаміки основних макроекономічних показників та складових грошово-кредитного ринку, що набуває гострої актуальності у кризовий період. Проаналізовано основні проблеми розвитку грошово-кредитного ринку та представлено способи вирішення.

Ключові слова:

грошово-кредитний ринок, грошово-кредитна політика, Національний банк України, інфляція, макроекономічні показники

Список використаних джерел:

1. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: навчальний посібник / Г. О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2005. – 254 с.

2. Коновалова С. О. Специфіка кредитно-грошової політики в умовах світової фінансової кризи / С. О. Коновалова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 8. – С. 46–56.

3. Жигаев А. Ю. Некоторые актуальные вопросы взаимосвязи финансовой стабильности и денежно-кредитной политики (на примере Федеральной резервной системы США) / А. Ю. Жигаев // Деньги и кредит. – 2012. – № 2. – С. 21–32.

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)