№2 (10), 2017 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Кичко Ірина Іванівна, Горбачова Олена Юріївна — Інноваційні методи підбору та оцінки персоналу.
2. Ільчук Валерій Петрович, Деркач Анна Олегівна, Пчельнікова Катерина Анатоліївна — Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств України.
3. Дубина Максим Вікторович — Наукові підходи до визначення сутності неформальних чинників.
4. Iванова Тетяна Миколавна, Болуто Альона Олексіївна — Зовнішня трудова міграція в Україні: проблеми та наслідки.
5. Гонта Сергій Володимирович — Науково-концептуальні засади реалізації структурної політики держави.
6. Мельник Олександр Григорович — Ключові аспекти трудової соціалізації інвалідів в Україні.
7. Махненко Микола Миколайович — Сучасний аспект економічного націоналізму.
8. Ільєнко Ростислава Василівна, Козинець Юлія Вікторівна — Порівняльна характеристика організації стимулювання персоналу на підприємствах України та Польщі.
9. Лумпова Тетяна Іванівна — Метаінформаційні складові підтримки класифікатора економічних показників у інформаційних системах.
10. Шишкіна Олена Вікторівна, Садчикова Ірина Володимирівна — Теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

11. Барабаш Наталія Степанівна, Баранюк Юрій Романович — Аудит економічної безпеки підприємств торгівлі: необхідність та особливості проведення.
12. Лісіца Вікторія Вікторівна — Омніканальні продажі: тенденції, проблеми та перспективи розвитку в українському ритейлі.
13. Сич Ольга Анатоліївна, Нітман Ірина Ігорівна — Аналіз впливу інституційного середовища на розвиток малого та середнього підприємництва.
14. Шпомер Тетяна Олександрівна — Аналіз стану фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування.
15. Шастун Світлана Вікторівна — Нормативно-правове регулювання енергоефективності підприємств в Україні.
16. Бондарчук Марія Євгенівна — Стан і тенденції розвитку світового ринку осетрової ікри.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

17. Худолей Вероніка Юріївна — Напрями дії організаційно-економічного механізму на забезпечення розвитку регіональних АПК.
18. Дергалюк Марта Олексіївна — PEST – аналіз факторів зовнішнього впливу на розвиток АПК регіонів.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

19. Рибчук Анатолій Васильович, Левківський Василь Миколайович — Перспективи формування інвестиційного потенціалу глобальних інфраструктурних проектів.
20. Жарій Ядвіга Вікентіївна, Краснянська Юлія Валеріївна — Проблеми та перспективи модернізації депозитної бази банківської системи України.
21. Зеленський Сергій Миколайович, Ковінько Дарія Миколаївна, Педоренко Дар’я Олександрівна — Венчурне фінансування в Україні.
22. Повна Світлана Вікторівна — Інституційні засади успішності реалізації інноваційно-інвестиційних проектів.