№3 (11), 2017 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Колтунович Олександр Сергійович — Доктринальні засади інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів національної економіки.
2. Пілевич Дмитро Станіславович — Теоретичне обґрунтування сутності інформаційної інфраструктури та її роль у розвитку економічних систем.
3. Холявко Наталія Іванівна — Напрями трансформації співробітництва секторів підприємництва та вищої освіти в умовах інформаційної економіки.
4. Шпак Наталія Андріївна — Особливості формування людського капіталу в аграрному секторі інформаційної економіки.
5. Дерій Жанна Володимирівна — Роль домашніх господарств у циркулярній економіці.
6. Мельников Олександр Валерійович, Котляревський Ярослав Вікторович, Штангрет Андрій Михайлович — Теоретико-методологічні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України.
7. Ющенко Надія Леонідівна — Вибір виду кривої зростання для прогнозування економічної динаміки.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

8. Ковшун Наталія Едуардівна — Система сталого водокористування як складова національної економіки.
9. Романова Анна Анатоліївна — Особливості вітчизняної туристичної інфраструктури як важливий чинник розвитку індустрії гостинності України.
10. Нижник Олег Вікторович — Формування конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: чинники та механізми їх забезпечення.
11. Никифорович Олександр Євгенійович — Оцінка інвестиційних проектів у сфері теплозабезпечення населених пунктів України на основі методології багаторівневого підходу.
12. Повержук Уляна-Юлія Миколаївна — Управління підприємствами хлібопекарської сфери економічної діяльності в умовах невизначеності ринку.
13. Савченко Володимир Федорович, Долгополов Михайло Григорович — Стимулювання малого підприємництва та шляхи його посилення.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

14. Абрамова Алла Сергіївна — Методичні підходи до розробки моделі фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу.
15. Дубина Максим Вікторович — Формування системи основних типів фінансової довіри у межах ринку фінансових послуг.
16. Жарій Ядвіга Вікентіївна, Краснянська Юлія Валеріївна — Трансформування інвестиційної діяльності банківської системи України для реалізації стратегічних проектів.
17. Тарасенко Артем Валерійович, Литвин Світлана Володимирівна, Дубина Петро Вікторович — Теоретичні аспекти функціонування та розвитку факторингу.
18. Ополінська Вікторія Валентинівна — Роль проблем оподаткування у розвитку електронної торгівлі в Україні.
19. Тарасенко Олена Олександрівна — Ідентифікація сутності депозитної поведінки домогосподарств.
20. Жаворонок Артур Віталійович — Обґрунтування сутності нетрадиційних банківських послуг.
21. Рогова Олена Володимирівна — Особливості реалізації фінансової децентралізації в контексті забезпечення незалежності місцевих бюджетів.
22. Садчикова Ірина Володимирівна, Шишкіна Олена Вікторівна — Концептуальні основи фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва реального сектору економіки.
23. Коноваленко Дмитро Валерійович — Фіскальна консолідація та її вплив на економіку України.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

24. Сарапіна Ольга Андріївна, Пінчук Тетяна Анатоліївна, Петриченко Анна Вікторівна — Удосконалення обліку в бюджетних установах в умовах використання сучасних інформаційних технологій (на прикладі системи «дебет плюс»).
25. Іванова Людмила Борисівна — Критерії припинення визнання дебіторської заборгованості боржника.
26. Онищенко Віктор Петрович — Особливості складання балансу учасників спільної діяльності.