№1 (13), 2018 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Коваль Крістіна Павлівна — Макроекономічні аспекти реформування системи соціального захисту населення в реалізації стратегії подолання бідності в Україні.
2. Багмет Ксенія Вікторівна, Люльов Олексій Валентинович, Скляр Ірина Дмитрівна — Довгостроковий вплив соціальних програм у контексті інституціональних змін національної економіки: загальні підходи до оцінювання й державного регулювання.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

3. Косач Ірина Анатоліївна — Концептуальні засади розробки стратегії розвитку державно-приватного партнерства в АПК України.
4. Савченко Володимир Федорович, Долгополов Михайло Григорович — Малий бізнес – інструмент диверсифікації аграрного сектору.
5. Лівінський Анатолій Іванович — Концептуальні підходи до формування стратегії реновації діяльності підприємств тваринництва та її інституційне забезпечення.
6. Романова Анна Анатоліївна — Молодіжний туризм як тренд сучасної туристичної індустрії.
7. Рудика Віктор Іванович — Методичне забезпечення оцінювання енергетичної безпеки України у сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива.
8. Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна — Законодавче забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва в Україні: періодизація та класифікація.
9. Ярошенко Іван Васильович — Когнітивний підхід до моделювання розвитку лісопромислового комплексу України.
10. Проценко Ярослав Володимирович — Трендовий аналіз фінансової стабільності підприємств готельного господарства.
11. Мілютін Гліб Володимирович — Методичні положення щодо дослідження структурних зрушень в економіці та енергетичному секторі країни.
12. Лаготюк Вікторія Олександрівна — Брендинг як один із напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції птахівництва.
13. Попело Ольга Володимирівна — Аналіз рівня модернізаційного стану екологічної сфери як складової модернізації продуктивних сил регіонів України.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

14. Красноносова Олена Миколаївна, Михайленко Дар’я Геннадіївна — Теоретичні аспекти створення територіальних громад на засадах збалансованого соціально-економічного розвитку регіону.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

15. Ільчук Валерій Петрович, ГарбузТетяна Василівна — Формування та розвиток медичного страхування в Україні та світі.
16. Дубина Максим Вікторович, Савченко Тетяна Володимирівна — Роль механізмів гарантування виплат у підвищенні рівня страхової довіри в Україні.
17. Кальченко Ольга Миколаївна, Лисиця Анастасія Віталіївна — Сучасні тенденції та перспективи розвитку банківсько-страхової інтеграції в Україні.
18. Шпомер Тетяна Олександрівна — Маркетинговий комплексно-гармонізаційний механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування.
19. Коваленко Юлія Михайлівна, Попович Людмила Олексіївна — Фінансування закладів вищої освіти: проблеми та напрями вдосконалення в Україні.
20. Жарій Ядвіга Вікентіївна, Краснянська Юлія Валеріївна — Напрями модернізації екологічних проектів в Україні та фінансові аспекти їх реалізації.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

21. Сарапіна Ольга Андріївна, Стефанович Наталія Ярославівна — Порівняльна характеристика обліку амортизації необоротних активів суб’єктами господарської діяльності: юридичними і фізичними особами.
22. Акименко Олена Юріївна, Жолобецька Марина Борисівна — Ефективна організація обліку як дієвий контроль за виконанням інвестиційних програм підприємств теплопостачання.
23. Іванова Людмила Борисівна, Карасьова Валерія Олександрівна, Судак Артем Олександрович — Аналітичне забезпечення управлінського процесу в закладах культури.
24. Голик Василь Романович — Наукові підходи до визначення сутності управлінського обліку.
25. Лень Василь Степанович, Гливенко Валентина Василівна — Облік невідшкодовуваних витрат орендаря на поліпшення орендованих земель за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.