№3 (15), 2018 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Маргасова Вікторія Геннадіївна, Акименко Олена Юріївна — Вихід вітчизняних підприємств на європейський ринок в умовах посилення інтеграційних процесів.
2. Гонта Сергій Володимирович — Досвід університетів ЄС у комерціалізації результатів наукових досліджень.
3. Повна Світлана Вікторівна — Організаційний механізм розроблення і впровадження інновацій, використання його в Україні.
4. Самійленко Галина Миколаївна — Досвід та особливості функціонування світових кластерних центрів та моделей.
5. Чорний Олег Віталійович — Теоретичні аспекти моделювання національної економіки засобами економічної кібернетики та бізнес-інформатики.
6. Ткаченко Наталія Володимирівна, Селіверстова Людмила Сергіївна — Формування соціальної відповідальності бізнесу.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

7. Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина Миколаївна — Стан та тенденції регулювання розвитку галузей морського господарства та круїзного туризму.
8. Крамчанінова Майя Джемаловна, Касаткіна Марина Володимирівна, Масалова Тетяна Вячеславівна — Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вантажних залізничних перевезень в Україні.
9. Штирхун Христина Ігорівна — Науково-концептуальні засади класифікації ризиків та управління ними на ринку органічної продукції в Україні.
10. Власова Катерина Володимирівна — Стратегічні напрями розвитку підприємств АПК у сучасний період.
11. Салюк – Кравченко Олександр Олексійович — Ефективність корпоративного менеджменту підприємств харчової промисловості.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

12. Щурик Михайло Васильович — Роль соціального капіталу в умовах формування об’єднаних сільських територіальних громад (остг).
13. Попело Ольга Володимирівна — Інноваційно-інвестиційна домінанта в регіональному розвитку продуктивних сил.
14. Ревко Альона Миколаївна — Культурна інфраструктура як базис розвитку соціогуманітарного простору регіонів України в умовах трансформаційної економіки.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

15. Лєонов Сергій В’ячеславович, Бойко Антон Олександрович, Боженко Вікторія Володимирівна, Лучко Ірина Володимирівна — Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України.
16. Дубина Максим Вікторович, Пілевич Дмитро Станіславович, Баранець Аліна Анатоліївна — Інформаційна прозорість функціонування страхових компаній в Україні.
17. Шишкіна Олена Вікторівна, Журман Сергій Миколайович — Систематизація наукових підходів до розуміння природи ризику .
18. Чут Максим Анатолійович — Побудова системи контролю та звітності підприємства на основі центрів фінансової відповідальності.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

19. Гливенко Валентина Василівна, Лень Василь Степанович — Суттєвість у бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору.