№2 (14), 2018 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Захаркін Олексій Олександрович, Васильєва Тетяна Анатоліївна, Захаркіна Людмила Сергіївна — Напрями трансформації бюджетної політики в контексті забезпечення фінансової безпеки України .
2. Лисенко Ірина Володимирівна — Соціальна інфраструктура як основа формування людського потенціалу в системі європейських координат.
3. Шишкіна Олена Вікторівна, Кальченко Ольга Миколаївна — Методологічні засади аналізу й оцінки ризик-середовища в процесі планування розвитку суб’єктів реального сектору економіки.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

4. Чумакова Ірина Юріївна, Кравченко Юлія Петрівна — Освітні послуги закладів вищої освіти в межах державного замовлення як об’єкт внутрішнього контролю.
5. Партола Андрій Ігорович — Дослідження умов функціонування підприємств внутрішнього водного транспорту України: проблеми та перспективи.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

6. Бутко Микола Петрович, Тульчинський Ростислав Володимирович — Принципи становлення нового регіоналізму з використанням системного підходу.
7. Гонта Олена Іванівна — Проблеми диспропорційності економічного зростання національного господарства України та її окремих регіонів.
8. Попело Ольга Володимирівна — Аналіз ресурсного потенціалу регіонів України.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

9. Герасименко Олена Михайлівна — Національні стандарти з ризик-менеджменту: концептуальні аспекти.
10. Дубина Максим Вікторович, Савченко Тетяна Володимирівна — Розвиток системи захисту прав споживачів з метою підвищення рівня страхової довіри в Україні.
11. Панченко Олена Іванівна, Базілінска Олена Яківна, Краснянська Юлія Валеріївна — Медичне страхування в системі фінансового забезпечення медичного обслуговування населення.