№4 (16), 2018 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Дерій Жанна Володимирівна, Вінниченко Катерина Олександрівна — Інструменти екологічної політики при вирішенні проблем раціонального використання земельних ресурсів.
2. Кизим Микола Олександрович, Полякова Ольга Юріївна, Крамарев Геннадій Віталійович, Леванда Олена Михайлівна — Оцінка інтегрованості україни у світову торгівлю.
3. Кушнір Світлана Олександрівна, Русан Віталій Миколайович — Теоретичні основи використання дефініції «економічна безпека» в аграрному секторі.
4. Чумак Оксана Володимирівна, Мельничук Марина Олексіївна — Економічний та обліковий зміст соціального капіталу підприємства.
5. Шабатура Тетяна Сергіївна — Соціально-відповідальна поведінка вітчизняних бізнес-одиниць.
6. Лосовська Ніна Володимирівна — Соціальна відповідальність бізнесу в ринкових умовах.
7. Казарян Генріх Генріхович — Напрями удосконалення інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю.
8. Панюк Тетяна Петрівна, Конарівська Оксана Богданівна — Соціальна складова підвищення конкурентоспроможності підприємств.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

9. Вдовенко Наталія Михайлівна, Коробова Наталія Миколаївна — Парадигмальний погляд на розвиток системи сталого водокористування в умовах інтеграційних процесів.
10. Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Писменюк Марія Анатоліївна — Сучасні тенденції та перспективи розвитку медійного рекламного ринку України.
11. Хаустова Вікторія Євгенівна, Лелюк Олексій Володимирович — Аналіз структурних зрушень у виробництві та споживанні електроенергії в Україні.
12. Панченко Олена Іванівна — Фінансове забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу.
13. Пілевич Дмитро Станіславович — Науково-концептуальні засади визначення сутності електронної комерції.
14. Сіненок Ігор Олександрович — Організаційні та економічні механізми регулювання рибальства та аквакультури.
15. Ющенко Надія Леонідівна, Гнедіна Катерина Володимирівна, Петраков Ярослав Валерійович — Методичні засади моделювання термінів модернізації енергетичних об’єктів України в умовах обмеженості трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

16. Гречко Алла Володимирівна — Передумови сталого розвитку регіонів України.
17. Перепелюкова Олена Василівна — Особливості бюджетної політики як один із напрямів розвитку територіальних громад.
18. Ревко Альона Миколаївна — Медична підсистема соціальної інфраструктури регіону як домінанта формування людського потенціалу.
19. Турецков Тарас Євгенович — Інвестиційний фактор стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва на регіональному рівні.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

20. Давидюк Олександр Олександрович — Проблеми та перспективи розвитку банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні.
21. Дубина Максим Вікторович, Разгуліна Наталія Олександрівна — Теоретичні аспекти функціонування системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні.
22. Сакун Олександра Сергіївна, Ніколаєнко Юрій Володимирович — Роль і значення інвестиційного ресурсу в контексті інноваційних структурних перетворень в економіці.
23. Шишкіна Олена Вікторівна, Краснянська Юлія Валеріївна — Проблеми, перспективи та ризики кредитування суб’єктів малого й середнього бізнесу.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

24. Акименко Олена Юріївна, Вертійко Артем Андрійович, Мінченко Юрій В’ячеславович — Облікові аспекти технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.
25. Гончарук Світлана Марківна — Система контролю якості аудиторських послуг та необхідність її вдосконалення.
26. Онищенко Віктор Петрович — Порівняння національних та міжнародних вимог до складання звіту про управління.
27. Сидоренко Олександр Олексійович — Облік і оподаткування продажу товарів за ціною, нижчою за ціну їх придбання.
28. Кривіцький Віктор Броніславович — Оцінка результативності митного контролю в умовах спрощення митних формальностей.
29. Мурашко Микола Іванович, Сотніков Дмитро Анатолійович — Особливості реалізації інвестиційних процесів будівельного сектору економіки в сучасних умовах.