№1 (17), 2019 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Ільчук Валерій Петрович — Синергетичний ефект функціонування кластера.
2. Кифяк Вікторія Іванівна, Дмитрієва Оксана Миколаївна, Сироїжко Катерина Вікторівна — Безробіття в Україні та шляхи його подолання.
3. Коломієць Вікторія Миколаївна — Інституціональна структура людського капіталу.
4. Назаркевич Ігор Богданович, Кривень Олександра Василівна, Ревко Альона Миколаївна — Еволюція структурних трансформацій у світовій економіці: досвід для України.
5. Казарян Генріх Генріхович — Розробка державної політики соціальної адаптації осіб з інвалідністю в Україні.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

6. Замлинський Віктор Анатолійович — Реноваційні механізми інтенсифікації підприємств агропродовольчого сектору.
7. Краснокутська Наталія Станіславівна, Госн Салім — Пріоритизація ключових стейкхолдерів підприємств кондитерської промисловості.
8. Савченко Володимир Федорович — Інвестування в житлове будівництво та комунальне господарство: від «хрущовок» до інноваційних новобудов.
9. Кушнір Світлана Олександрівна, Семак Богдан Богданович — Теоретико-методичні положення забезпечення стійкості розвитку аграрного сектору.
10. Пілевич Дмитро Станіславович — Роль електронної комерції в розвитку інформаційної економіки.
11. Ющенко Надія Леонідівна — Економіко-математичний інструментарій планування розвитку та розміщення підприємств із переробки сміття в Україні.
12. Рябуха Галина Ігорівна — Державне регулювання та прогнозування розвитку птахівництва як перспективної галузі тваринництва.
13. Чут Максим Анатолійович — Концепція стратегії вартісно-орієнтованого управління підприємством.
14. Білінчук Валерія Олександрівна, Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна — Сучасний стан та перспективи розвитку пивного ринку в Україні.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

15. Коваленко Юлія Михайлівна, Літвін Яна Анатоліївна — Фінансові інструменти, їх класифікації та напрями інноваційних розвідок.
16. Лисенко Ірина Володимирівна — Механізм взаємодії регіональних інноваційних кластерів та вищої освіти.
17. Самійленко Галина Миколаївна — Кластерні структури регіонів україни: теоретичні аспекти, проблеми та перспективність практичної реалізації.
18. Базілінска Олена Яківна, Панченко Олена Іванівна — Транспортна складова економіки як основа сталого розвитку регіону.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

19. Вовк Вікторія Яківна, Мовчан Анастасія Сергіївна — Сучасні тенденції організації банківського нагляду в контексті запровадження ризик-орієнтованого підходу.
20. Виговська Валентина Вікторівна, Чхаїдзе Вікторія Олегівна — Сучасні тенденції розвитку корпоративного сектору України.
21. Д’яконова Ірина Іванівна, Павленко Людмила Дмитрівна, Криклій Олена Анатоліївна — Сучасний стан та перспективи колаборації банків та FinTech .
22. Ткаченко Наталія Володимирівна — Вектори розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні.
23. Шкарлет Сергій Миколайович, Дубина Максим Вікторович — Особливості взаємодії креативних індустрій та фінансових установ.
24. Дятлова Юлія Володимирівна — Концепція конкурентної інтерналізації в банківському секторі: еволюція теорій і наукові положення.
25. Кальченко Ольга Миколаївна, Однолько Яна Валеріївна — Бюджетування як інструмент фінансового планування на підприємстві.
26. Момот Олександр Михайлович — Методологічний базис дослідження процесів глобальної експансії транснаціонального банківського капіталу.
27. Мороз Наталія Володимирівна, Селецька Тетяна Олександрівна — Тенденції кредитного ризику банківської системи та управління ним.
28. Шишкіна Олена Вікторівна — Термінологічні проблеми пізнання природи фінансового ризику.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

29. Маргасова Вікторія Геннадіївна, Гоголь Тетяна Анатоліївна, Колоток Вадим Олександрович — Управлінська звітність малих підприємств (на прикладі ТОВ «Менський комунальник»).