№2 (2), 2015 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Дерій Жанна Володимирівна, Скиба Сергій Анатолійович — Формування ринку праці на основі розвитку людського потенціалу.
2. Левківський Василь Миколайович, Єфремов В.В. — Очікування як складова стратегії економічної поведінки людини.
3. Савченко Володимир Федорович — Державне регулювання як сучасна складова економічного розвитку в україні.
4. Струтинський В.Б., Ромашко Алла Сазонівна, Юрчишин О.Я., Весельська К.В. — Спеціалізовані патенти та патентний тролінг.
5. Кожухова Т.В. — Індекс розвитку людського потенціалу як індикатор для визначення напрямків міжнародного фінансування програм сталого розвитку.
6. Косач Ірина Анатоліївна — Державно-приватне партнерство в контексті системно-синергетичної парадигми.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

7. Абакуменко Ольга Вікторівна, Лук'яшко Павло Олександрович, Роговий А.В., Забаштанський Максим Миколайович — Теоретичні засади та практичні аспекти ціноутворення житлово-комунального господарства україни.
8. Ільчук Валерій Петрович, Пазюк В.Л. — Роль реклами у формуванні винного бренда.
9. Дітріх І.В., Литвин Я.С. — Тенденції світового ринку щодо органічних продуктів харчування.
10. Єрмаченко В.Є. — Перспективи застосування у вітчизняній економіці досвіду перетворень туристичної галузі китаю.
11. Журба Інна Олександрівна — Оцінювання результативності реалізації кластерних ініціатив регіону.
12. Замлинський Віктор Анатолійович — Європейська орієнтація інвестиційної політики підприємств харчової промисловості україни.
13. Кириченко О.П. — Трансформація функцій морського порту під впливом глобалізаційних процесів.
14. Москаленко А.М. — Економічна родючість ґрунтів у сучасних умовах господарювання.
15. Панюк Тетяна Петрівна — Роль соціальної відповідальності бізнесу в діяльності молокопереробних підприємств.
16. Семенов В.Б., Бурсала А.Л., Зозуля Л.А., Леховицер В.А. — Оцінка впливу інвестиційно-інноваційної діяльності на роботу підприємств авіаційної промисловості.
17. Холодницька Алла Вячеславівна, Борисенко Людмила Іванівна — Формування дієвого механізму мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах.
18. Базилевич В.М. — Передумови розроблення концепції розвитку апк україни.
19. Ярмоліцька О.В. — Фактори впливу на інноваційно-інвестиційне відтворення основних засобів вітчизняних залізниць.
20. Садчиков В.С. — Динаміка та тенденції розвитку організаційно-економічного забезпечення рослинництва.
21. Чернявська М.К. — Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності торговельних підприємств.
22. Кулієва Д.С. — Теоретичні аспекти маркетингового менеджменту сучасного туристичного підприємства.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

23. Попело Ольга Володимирівна — Фінансове забезпечення наукової сфери регіонів україни.
24. Гуменна К.Р., Сулим М.В. — Вплив чинників соціально-економічного розвитку на інвестиційний процес у львівському регіоні.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

25. Гришова Інна Юріївна, Стоянова-Коваль С.С. — Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвестиційної привабливості.
26. Кравчук Ганна Вікторівна, Приходько О.П., Алексєєнко С.С. — Управління фінансово-економічною безпекою підприємств реального сектору економіки.
27. Крюкова І.О., Лагодієнко Н.В. — Імпліментація потокових концепцій у науково-методичні аспекти управління фінансовою безпекою підприємств апв.
28. Маргасова Вікторія Геннадіївна, Дубина Максим Вікторович, Тунік Марина Володимирівна — Актуальні проблеми розвитку страхового ринку україни.
29. Михайлова Л.І., Соколенко Л.Ф. — Алгоритм оцінювання фінансово-екологічної безпеки регіону.
30. Готра В.В. — Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення інноваційного розвитку економіки.
31. Кальченко Ольга Миколаївна, Андросенко Я.С. — Методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки підприємства.
32. Шнайдер В.В. — Проблеми, питання і роль інвестицій у діяльності комерційних організацій.
33. Шнайдер О.В. — До питання аналізу й оцінювання фінансового стану та економічного потенціалу господарюючого суб’єкта.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

34. Лень Василь Степанович, Штупун Марина Петрівна — Виплати працівникам: поняття, структура та облік.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

35. Кравченко М.В. — Європейські перспективи української молоді: можливості та загрози.
36. Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Давискиба І.В. — Державна політика щодо прогнозування обсягів податкових надходжень: регіонально-прикладні аспекти.
37. Подорван А.Ф. — Принцип зворотного зв’язку як основа комунікацій органів державної влади з громадськістю.
38. Олійченко Ігор Михайлович, Дітковська Марина Юріївна — Впровадження та вдосконалення електронного документообігу в державному управлінні.