№ 2 (18), 2019 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Іванова Наталія Володимирівна — Оновлення інфраструктурного потенціалу України: модернізаційний аспект.
2. Люльов Олексій Валентинович, Решетняк Ярослав В’ячеславович, Хоменко Лілія Миколаївна — Методи оцінки національного бренда країни: місце України у глобальній економічній системі.
3. Радєва Марина Миколаївна — Модель формування конкурентної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю організації.
4. Занора Володимир Олександрович, Куценко Дмитро Миколайович, Одородько Назарій Віталійович — Потенціал як основа розвитку підприємства: понятійно-категоріальний апарат.
5. Чумак Оксана Володимирівна — Нормативно-правове інтерпретування та економічна ідентифікація об’єктів державної власності.
6. Серняк Ірина Ігорівна — Соціальні мережі як засіб підвищення ефективності соціального інструментарію правління персоналом на підприємстві.
7. Варгатюк Марія Олександрівна — Науково-концептуальні засади використання бенчмаркінгу в управлінні підприємствами.
8. Лисак Віктор Миколайович — Підвищення ефективності управління промисловими підприємствами на основі реалізації PLM-модуля.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

9. Кушнір Світлана Олександрівна — Формування інституційного середовища забезпечення функціонування аграрного сектору.
10. Габ Олексій Георгійович — Конкурентоспроможність національної економіки в контексті стратегічного ровитку вітчизняних морських портів.
11. Жогіна Олена Володимирівна, Забаштанський Максим Миколайович — Наукові засади дослідження процедур бюджетування військових закупівель.
12. Полковниченко Світлана Олександрівна, Мурай Альона Олександрівна — Дослідження конкурентоспроможності України на європейському ринку туристичних послуг.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

13. Ревко Альона Миколаївна — Системно-синергійна парадигма розвитку соціальної інфраструктури в системі соціогуманітарного простору регіону.
14. Шадура-Никипорець Н.Т., Никипорець Юлія Ігорівна — Дослідження впливу масштабів виробництва на екологічні характеристики регіону на основі стохастичного факторного аналізу.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

15. Бондарук Таїсія Григорівна, Бондарук Олег Сергійович, Ігнатова Ірина Сергіївна — Економічна природа механізму забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки.
16. Гоголь Тетяна Анатоліївна, Гнедіна Катерина Володимирівна — Напрями реформування системи забезпечення якості вищої освіти в україні: правовий та фінансовий аспекти.
17. Дубина Максим Вікторович, Шеремет Ольга Миколаївна — Розвиток e-banking: світовий та вітчизняний досвід.
18. Савченко Володимир Федорович — Регулювання соціального розвитку в Україні через інвестиційно-інноваційні важелі та інструменти.
19. Ткаченко Наталія Володимирівна — Диференціація форм фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти в Україні.
20. Абрамова Алла Сергіївна, Марич Максим Григорович, Попова Любов Василівна — Кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки банківськими установами в Україні.
21. Бричко Марина Михайлівна, Кузьменко Ольга Віталіївна ївна — Моделювання циклічності (нелінійності) суспільної довіри до фінансового сектору економіки та його основних складових.
22. Жаворонок Артур Віталійович, Федишин Майя Пилипівна, Ковальчук Наталія Олександрівна — Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах.
23. Кіндрацька Галина Іванівна, Гордієнко Софія Ярославівна — Інформаційні ресурси фінансового аналізу: вплив викривленої фінансової інформації на якість його результатів.
24. Мартиненко Валентина Віталіївна — Фіскальна політика та міжбюджетні відносини в умовах фінансової децентралізації.
25. Панченко Олена Іванівна — Понятійно-категоріальні засади страхування фінансових ризиків .
26. Шишкіна Олена Вікторівна, Кальченко Ольга Миколаївна — Ризикозалежність промислових підприємств від інвестиційної привабливості національної економіки.
27. Біловус Тетяна Вікторівна — Недержавний пенсійний фонд як суб’єкт ринку цінних паперів.
28. Кононець Олексій Якович — Виклики сьогодення на ринку оцінки вартості компаній в Україні.