№3 (19), 2019 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Бутко Микола Петрович, Повна Світлана Вікторівна, Попело Ольга Володимирівна, Самійленко Галина Миколаївна — Важелі активізації інноваційного розвитку економіки: досвід країн ЄС та вітчизняні реалії.
2. Дубина Максим Вікторович, Козлянченко Олена Михайлівна — Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства.
3. Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Писменюк Марія Анатоліївна — Критерії ефективності інтернет-технологій в аспекті планування маркетингових комунікацій.
4. Бабаченко Лариса Валентинівна, Ковшун Христина Олександрівна, Портна Юлія Олександрівна — Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства.
5. Забаштанська Тетяна Володимирівна, Роговий Андрій Віталійович, Ребенок Анастасія Владиславівна — Дискримінаційна реклама: досвід регулювання країн Європейського Союзу та України.
6. Ломоносова Оксана Едуардівна, Ломоносов Анатолій Вадимович — Дивергенція норм часу як наслідок адаптації ЗВО України до нових соціально-економічних та інституційних умов функціонування.
7. Мініна Оксана Валеріївна — Проблеми побудови стратегії підприємства в сучасних українських реаліях.
8. Полковниченко Світлана Олександрівна, Єльчищева Ірина Андріївна — Cтратегія виходу підприємства на зовнішній ринок в умовах посилення євроінтеграційних процесів.
9. Ремньова Людмила Михайлівна — Основні виклики та детермінанти нової моделі управління персоналом у VUCA-світі.
10. Холодницька Алла В'ячеславівна, Молибога Катерина Сергіївна — Корпоративна культура та корпоративне управління: аспекти взаємодії.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

11. Гонта Олена Іванівна, Музика Владислав Віталійович — Європейський досвід ведення мисливського господарства: перспективи для України.
12. Кичко Ірина Іванівна, Борисенко Людмила Іванівна, Левченко Максим Вікторович — Умови формування трудового потенціалу підприємств морського транспорту та фактори його реалізації.
13. Лісіца Вікторія Вікторівна, Стефанюк Ольга Дмитрівна — Стимулювання участі малих та середніх підприємств у розвитку та реалізації експортного потенціалу України.
14. Панченко Олена Іванівна, Журман Сергій Миколайович — Умови ефективного використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту.
15. Рязанцев Андрій Вікторович, Ейтутіс Георгій Дмитрович, Попова Діана Вадимівна, Божок Анастасія Романівна — Новий порядок визначення плати за користування власними вагонами перевізника АТ «Укрзалізниця» під час виконання вантажних операцій – ефективний засіб покращення простого відтворення основних фондів.
16. Шабатура Тетяна Сергіївна — Суть та значення методу бенчмаркінгу в дослідженнях екотуристичної сфери.
17. Янковець Тетяна Миколаївна — Експортні можливості підприємств легкої промисловості на ринках ЄС.
18. Вовк Катерина Михайлівна — Теоретична сутність поняття «подієвий туризм» та прикладні аспекти його використання.
19. Бобровник Денис Олександрович — Підвищення ефективності бенчмаркінгу в контексті забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств.
20. Вдовенко Наталія Михайлівна, Коробова Наталія Миколаївна, Курмаєв Петро Юрієвич, Павленко Іван Іванович — Формування організаційного механізму регулювання рибного господарства.
21. Акименко Олена Юріївна, Андарак Владислав Сергійович — Теоретико-методологічні аспекти формування конкурентоспроможності промисловості в умовах посилення зовнішньоекономічних зв’язків.
22. Волот Олена Ігорівна, Колоток Вадим Олександрович — Міжнародний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку малого бізнесу.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

23. Лисенко Ірина Володимирівна — Аналіз світового досвіду взаємодії регіональних інноваційних кластерів та вищої освіти.
24. Ревко Альона Миколаївна — Стратеги розвитку освітньої компоненти соціальної інфраструктури регіону в контексті євроінтеграційних процесів.
25. Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна, Гапоненко Галина Миколаївна, Гутнікова Наталія Юріївна — Регіональні характеристики сучасного стану поводження з відходами в Україні: аналітична оцінка.
26. Агафошина Марина Петрівна — Теоретичні засади міжбюджетних відносин у нових умовах розвитку місцевого самоврядування.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

27. Шкарлет Сергій Миколайович, Садчикова Ірина Володимирівна — Трансформація системи фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах цифрової економіки.
28. Ільчук Валерій Петрович, Шишкіна Олена Вікторівна — Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств.
29. Лавров Руслан Валерійович, Кравченко Андрій Олексійович — Рейтингування банків як індикатор їхньої успішності на фінансовому ринку.
30. Лєонов Сергій В’ячеславович, Бойко Антон Олександрович, Боженко Вікторія Володимирівна, Лучко Ірина Володимирівна — Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України.
31. Ткаченко Наталія Володимирівна — Базові засади фінансового контролінгу стійкості суб’єктів господарювання.
32. Долінський Леонід Борисович, Забаштанський Максим Миколайович — Фінансові важелі активізації кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ в Україні.
33. Нехай Валентин Анатолійович — Фінансово-економічна безпека сільськогосподарських підприємств – основа економічної безпеки держави.
34. Алі Мухаммед Алі Тубішат, Саддам Хуссей Абдулла Бані Кассім — Формування стратегії управління валютними ризиками на підприємствах.
35. Подмарьов Олександр Юрійович — Сутність та складові податкового стимулювання економічної діяльності.