№4 (20), 2019 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Дерій Жанна Володимирівна, Зосименко Тетяна Іванівна, Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна — Імплементація сталого розвитку як ключовий принцип галузевого співробітництва Україна – ЄС.
2. Ільчук Валерій Петрович, Шишкіна Олена Вікторівна — Хвильова теорія ризиків промислових підприємств.
3. Дибач Інна Леонідівна — Науково-методичне забезпечення матеріального стимулювання праці науково-педагогічних працівників.
4. Жук Олена Сергіївна, Нітченко Катерина Вячеславівна — Науково-концептуальні положення визначення сутності категорії «інформаційна інфраструктура».
5. Камишникова Евеліна Вікторівна — Сутність та структура організаційного забезпечення стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю.
6. Повна Світлана Вікторівна — Міжрегіональні економічні зв’язки в контексті формування конкурентоспроможності держав: світовий досвід та висновки для України.
7. Харченко Юлія Петрівна — Категоріальний аспект розвитку інституціоналізму.
8. Холодницька Алла В'ячеславівна, Мозгова Ірина Валентинівна — Оптимізація процедури нормування праці на підприємствах у сучасних умовах.
9. Петровська Аліна Сергіївна — Екологізація економіки України в контексті моделі сталого розвитку.
10. Чайка Катерина Сергіївна — Компаративний аналіз репрезентативності рейтингів інвестиційної привабливості країн.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

11. Вдовенко Наталія Михайлівна, Коробова Наталія Миколаївна — Інструменти та механізми забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання плодоовочевої галузі України.
12. Забаштанський Максим Миколайович, Роговий Андрій Віталійович, Шульга Світлана Сергіївна — Сучасні підходи до управління персоналом підприємств будівельної галузі.
13. Косач Ірина Анатоліївна, Журман Сергій Миколайович — Державно-приватне партнерство в АПК України: стратегічні аспекти.
14. Ніколюк Олена Володимирівна, Донець Леся Яківна, Левчук Юлія Сергіївна — Державне управління інноваційного розвитку морських портів України.
15. Парубець Олена Миколаївна, Сугоняко Дмитро Олександрович — Інноваційні підходи до розвитку транспортної логістики в Україні.
16. Акименко Олена Юріївна — Синергетичні детермінанти розвитку промислового виробництва в умовах обрання Україною курсу на євроінтеграцію.
17. Назарко Світлана Олексіївна — Сучасна парадигма управління закладом охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи.
18. Полковниченко Світлана Олександрівна, Шкулепіна Анастасія Валеріївна — Маркетингове забезпечення сфери медичних послуг.
19. Гакал Тетяна Олександрівна — Науково-концептуальні положення обґрунтування сутності категорії «сільський зелений туризм».
20. Марченко Ірина Олександрівна — Інноваційні підходи до регулювання тваринництва в напрямку виділення козівництва та інтеграції його в аграрне виробництво.
21. Рассказов Олег Ігорович — Вплив агропромислових комплексів на розвиток сільських територій.
22. Сімонов Роман Вадимович — Особливості регуляторної архітектури глобального фармацевтичного бізнесу.
23. Зінкевич Олександр Вячеславович — Науково-концептуальні засади здійснення державного регулювання лісового господарства в Україні.
24. Бобровник Денис Олександрович — Моделювання впливу іноземних інвестицій на розвиток сільськогосподарських підприємств.
25. Шандрівська Олена Євгенівна — Засади формування ринку персональних даних громадян: безпековий зріз.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

26. Іванова Наталя Сергіївна — Обґрунтування стратегічних напрямів підвищення рівня економічної безпеки регіонів (за даними Дніпропетровської області).
27. Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Коваль Крістіна Павлівна — Індикатори забезпечення сталого розвитку регіонів України.
28. Ломоносова Оксана Едуардівна — Організація моніторингу та прогнозування розвитку регіональних систем вищої освіти.
29. Самійленко Галина Миколаївна — Теоретичні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон як форми територіально-галузевої організації господарства регіонів.
30. Попело Ольга Володимирівна — Інституціональне середовище регулювання регіонального розвитку.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

31. Гоголь Тетяна Анатоліївна, Нехай Валентин Анатолійович — Фінансово-економічна безпека сільськогосподарських підприємств: теорія та практика.
32. Дубина Максим Вікторович, Садчикова Ірина Володимирівна, Чийпеш Наталія Миколаївна — Концептуальні положення розгляду сутності дефініцій «інновація», «фінансова інновація» та «кредитна інновація».
33. Мельник Віктор Миколайович, Колесник Ольга Олексіївна — Теоретичні аспекти дослідження сутності антикризового менеджменту банківських установ.
34. Поліщук Євгенія Анатоліївна, Орел Вікторія Сергіївна — Глобальні тенденції розвитку кредитних спілок.
35. Бойко Антон Олександрович, Боженко Вікторія Володимирівна — Визначення латентних факторів впливу на податковий та інвестиційний канали нелегального виведення капіталу в Україні.
36. Дудченко Вікторія Юріївна — Діяльність центральних банків країн із розвиненою ринковою економікою.
37. Кушнір Світлана Олександрівна, Кармазіна Вікторія Сергіївна — Аналіз кредитування малого бізнесу та новостворених підприємств у межах державної програми «доступні кредити 5-7-9%».
38. Мельничук Ірина Іванівна — Діяльність суб’єктів малого бізнесу: податковий аспект.
39. Пілевич Дмитро Станіславович — Напрями розвитку системи бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації національної економіки.
40. Рубанов Павло Миколайович — Фактори та передумови розвитку fintech інновацій у національній економіці.
41. Савастєєва Оксана Миколаївна — Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України в умовах трансформації міжбюджетних відносин.
42. Федишин Майя Пилипівна, Жаворонок Артур Віталійович, Абрамова Алла Сергіївна — Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент.
43. Каламан Ольга Борисівна — Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу виноробної галузі.
44. Герасименко Ольга Миколаївна — Надання корисної інформації про музейні предмети у фінансовій звітності суб’єкта державного сектору.
45. Жолобецька Марина Борисівна — Фінансування вітчизняної галузі теплопостачання шляхом впровадження проєктів енергоефективності в умовах євроінтеграції.
46. Луцкевич Олександр Володимирович — Підходи до управління фінансовими ризиками на ринку цінних паперів.