№2 (6), 2016 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Дерій Жанна Володимирівна, Зосименко Тетяна Іванівна — Методика оцінювання прогресу економічних реформ: регіональний вимір європейської інтеграції.
2. Кичко Ірина Іванівна, Тріщук Орися Миколаївна — Перспективи удосконалення системи управління персоналом геріатричних установ.
3. Савченко Володимир Федорович — Угода про асоціацію України з ЄС – шляхи реалізації переваг.
4. Демченко Максим Юрійович — Товарний експорт України за період 2011–2015 рр.: міфи та реалії.
5. Климчук Альона Олегівна — Метoди oцінювання прoфесійних якoстей персoналу на прoмислoвoму підприємстві.
6. Мороз Людмила Іванівна — Соціально-психологічні та економічні чинники взаємодії персоналу підприємства.
7. Орєхова Альвіна Іванівна, Шапаренко Оксана Володимирівна — Ефективність управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства.
8. Ревко Альона Миколаївна — Система освіти як детермінанта людського розвитку: польський досвід.
9. Сторожилова Уляна Леонідівна — Развитие глобальной информационно-логистической революции.
10. Шабатура Тетяна Сергіївна — Формування інвестиційного потенціалу підприємства в контексті вирішення економічних конфліктів.
11. Гонта Сергій Володимирович — Аналіз наукових підходів до дослідження сутності структури економіки.
12. Корзун Анна Вадимівна, Недєй Альона Олегівна, Холодницька Алла Вячеславівна — Сучасні підходи до формування мотивації трудової поведінки персоналу.
13. Орлова Наталія Сергіївна — Політика сталого розвитку корпорацій в умовах глобалізації.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

14. Забаштанський Максим Миколайович, Булах Яна Миколаївна — Сучасні аспекти організації праці на підприємствах будівельної галузі України.
15. Зайцев Юрій Олександрович — Організаційно-економічні засади побудови маркетингово-збутових систем аграрних підприємств на цільових продуктових ринках.
16. Зайцева Людмила Олексіївна — Впровадження соціальних інновацій на підприємствах легкої промисловості Eкраїни.
17. Лумпова Тетяна Іванівна, Остапчук Ольга Едуардівна — Передумови формування інформаційної архітектури за CSPA в органах державної статистики України.
18. Маркова Євгенія Юхимівна — Методичний аспект оптимізації розміру рибодобувних підприємств.
19. Пліско Ірина Миколаївна, Волот Олена Ігорівна — Інформаційні технології та їх вплив на підвищення ефективності діяльності підприємств малого бізнесу.
20. Ромашко Алла Сазонівна, Гаврушкевич Наталія Валеріївна, Кравець Валерій Олександрович — Застосування міжнародних баз даних для пошуку торговельних марок.
21. Сидоренко Ірина Іванівна — Проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.
22. Бандерич Василь Богданович — Недеревна продукція (НП) лісогосподарських земель як складова ресурсного потенціалу.
23. Штирхун Христина Ігорівна — Науково-методичний підхід до визначення рівня ефективності функціонування ринку органічної продукції.
24. Лукомська Оксана Іванівна — Диверсифікаційна складова розвитку сільського зеленого туризму.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

25. Газуда Леся Михайлівна — Тенденції розвитку підприємств аграрної сфери Карпатського регіону.
26. Пепа Тарас Вадимович, Завізєна Наталія Станіславівна — Регіональне управління – місцевий рівень організації, регулювання і контролю.
27. Вдовенко Юрій Станіславович — Удосконалення інтеграційно-інвестиційних механізмів надання автотранспортних послуг.
28. Попело Ольга Володимирівна — Ретроспектива теоретичних підходів до розміщення продуктивних сил та її вплив на сучасні процеси їх модернізації в Україні.
29. Гаєвський Владислав Вікторович — Бенчмаркінг як інструмент антикризового управління.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

30. Абакуменко Ольга Вікторівна, Марченко Наталія Андріївна, Мороз Катерина Володимирівна — Агрокредитування в Україні: сучасний стан та основні проблеми.
31. Вовчак Ольга Дмитрівна — Сутність та особливості банківської конкуренції в Україні в умовах сьогодення.
32. Газуда Михайло Васильович, Індус Катерина Петрівна — Механізми удосконалення державного регулювання фінансового потенціалу країни.
33. Ільчук Валерій Петрович, Гавриленко Неля Іванівна, Садчикова Ірина Володимирівна — Основні тенденції та перспективи розвитку світового, європейського та українського ринку ІРО.
34. Сарапіна Ольга Андріївна — Фінансова реструктуризація як основа формування концептуальних підходів до організаційного розвитку підприємств.
35. Щурик Михайло Васильович — Парадигма фінансового забезпечення земельних ресурсів аграрного сектору.
36. Баніт Юлія Вадимівна — Проблема оцінювання ефективності бюджетного інвестування.
37. Дубина Максим Вікторович, Коваленко Катерина Олександрівна — Роль санаційних банків у підвищенні рівня довіри на ринку фінансових послуг України.
38. Єрмак Олександр Іванович, Левченко Юрій Іванович — Повернення коштів з депозитних рахунків, розміщених у комерційних банках.
39. Жарій Ядвіга Вікентіївна, Куфаєва Вероніка Володимирівна — Комплаєнс-модель процесу забезпечення фінансової безпеки комерційного банку.
40. Кальченко Ольга Миколаївна — Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства.
41. Пінчук Аліна Олександрівна, Тунік Марина Володимирівна — Механізм впровадження системи контролінгу у діяльність страхових компаній.
42. Пірог Вадим Валентинович — Мегарегулятор фінансового ринку: зарубіжний досвід та доцільність створення в Україні.
43. Ющенко Надія Леонідівна — Порівняльна характеристика методологічних підходів до проведення аналізу фінансового стану підприємства.
44. Бондаренко Дмитро Володимирович — Фінансовий ринок: підходи до визначення дефініції.
45. Повжик Катерина Василівна — Фази економічного циклу та специфіка їх перебігу на фінансовому ринку.
46. Столбова Марія Анатоліївна — Методика оцінювання взаємозв’язку видів укладених договорів у кожному сегменті ринку нерухомості з визначенням впливу системи економічних чинників.
47. Драбікова Єлена — Аналіз цін промислових виробників у європросторі.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

48. Іванова Людмила Борисівна — Принципові положення управління боржником в інституціональному середовищі неспроможності.
49. Сидоренко Олександр Олексійович — Звітні сегменти підприємств України: поняття та порядок визнання.
50. Трейтяк Ольга Віталіївна — Аналіз впливу фінансіалізації на заробітну плату населення України в регіональному розрізі.