№3 (7), 2016 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Калінеску Тетяна Василівна, Ніконова Дар’я Олексіївна — Оцінювання ефективності соціально-економічного механізму регулювання міграції населення.
2. Журба Інна Олександрівна — Інноваційні аспекти розвитку харчової промисловості.
3. Задорожна Світлана Миколаївна — Стратегії подолання бідності в Україні.
4. Iванова Тетяна Миколавна, Бринь Олена Олександрівна — Молодіжне безробіття та шляхи його подолання.
5. Шамборовський Григорій Олегович — Зміни режимів зовнішньої торгівлі внаслідок угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
6. Шевченко Олег Миколайович — Особливості застосування PR у публічному управлінні.
7. Олійник Вікторія Сергіївна — Оплата праці в державному секторі: термінологічний аспект.
8. Сікал Валерія Олександрівна, Холодницька Алла Вячеславівна — Управління продуктивністю праці в умовах нестабільної економіки.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

9. Дерій Жанна Володимирівна, Завгородня Наталія Володимирівна — SWOT-аналіз інноваційного розвитку харчової промисловості.
10. Лісіца Вікторія Вікторівна — Державне регулювання діяльності роздрібних торговельних мереж в Україні в контексті світового досвіду.
11. Мохова Юлія Леонідівна — Стратегія розвитку державного регулювання залізничної галузі в Україні.
12. Романова Анна Анатоліївна — Соціально-економічні особливості розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області.
13. Рачинська Анастасія Володимирівна — Підвищення рівня пасажирських перевезень як фактор впливу на соціально-економічний розвиток країни.
14. Чижов Вадим Анатолійович — Актуальність досліджень глобальних тенденцій розвитку ринку в роботі кризис-менеджера ІТ-компанії.
15. Рожкова Лілія Віталіївна — Напрями інноваційного розвитку транспорту в США та перспективи для України.
16. Зіць Олексій Євгенович — Особливості розвитку бізнес-процесів ПАТ «Укрзалізниця».

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

17. Гаращук Олена Василівна, Куценко Віра Іванівна — Освітньо-наукова парадигма сталого розвитку продуктивних сил України.
18. Зосименко Тетяна Іванівна — Перспективні форми транскордонного співробітництва між Україною та Білоруссю.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

19. Абакуменко Ольга Вікторівна, Омеляненко Маргарита Олександрівна — Оцінювання впливу державного боргу на економічне зростання та фінанси держави.
20. Ільчук Валерій Петрович, Гавриленко Неля Іванівна, Садчикова Ірина Володимирівна — Ризики залучення фінансового капіталу та шляхи їх мінімізації.
21. Кичко Ірина Іванівна — Перспективи реалізації моделі венчурного інвестування в Україні.
22. Старостенко Ганна Григорівна, Сурженко Андрій Віталійович — Вартісно-орієнтоване управління фінансами в сучасних реаліях ведення бізнесу в Україні.
23. Шкарлет Сергій Миколайович, Дубина Максим Вікторович, Тунік Марина Володимирівна — Формування системи обігу контролінгової інформації у діяльності страхових компаній.
24. Загоруйко Іван Олексійович, Частоколенко Ігор Павлович — Фіскальна політика держави в детерміністській моделі загальної економічної рівноваги.
25. Повна Світлана Вікторівна — Економічні методи стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку.
26. Сидоренко Олександр Олексійович — Особливості оподаткування страховиків України: проблемні питання.
27. Руденко Оксана Анатоліївна — Теорія інвестиційного потенціалу: питання взаємодії «бізнесу – менеджменту – культури».
28. Бондаренко Дмитро Володимирович — Компаративний аналіз фінансової безпеки України.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

29. Амбарчян Вікторія Самвелівна — Методика обліку кредитів за амортизованою собівартістю за умов зменшення їх корисності.
30. Никонович Марина Олексіївна, Барабаш Наталія Степанівна, Міщенко Анна Олександрівна — Аудиторське оцінювання ризику шахрайства.
31. Онищенко Віктор Петрович — Виключення внутрішньогрупового прибутку під час складання консолідованої фінансової звітності у торговельних групах.