№1 (9), 2017 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Кичко Ірина Іванівна, Горбаченко Марина Анатоліївна — Інновації в управлінні персоналом та сучасний ринок праці: аспекти взаємодії.
2. Пепа Тарас Вадимович — Економіка знань у контурі модернізаційного поступу.
3. Демченко Максим Юрійович, Верецун Микола Владиславович — Товарний імпорт України за період 2011-2015 рр.: тенденції та пріоритети.
4. Паливода Олена Михайлівна, Селіверстова Людмила Сергіївна — Франчайзингові мережі в економіці України: особливості та перспективи розвитку.
5. Махненко Микола Миколайович — Економічна теорія та актуальність економічного націоналізму.
6. Ільчук Валерій Петрович, Садчикова Ірина Володимирівна — Інноваційний розвиток виробничих підприємств у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

7. Романова Анна Анатоліївна — Аналіз становлення і розвитку медичного туризму в Україні у контексті світового економічного простору.
8. Шевченко Ганна Миколаївна — Форсайт-прогнозування розвитку рекреації в Україні: методологія досягнення рівноваги.
9. Никифорович Олександр Євгенійович, Волощук Володимир Анатолійович — Економічні прорахунки у системі теплопостачання: досвід України за період з 1991 до 2015 року.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

10. Щурик Михайло Васильович — Водні ресурси Карпатського макрорегіону: збереження та охорона.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

11. Абакуменко Ольга Вікторівна, Лук'яшко Павло Олександрович — Особливості міжнародних правових режимів експортного контролю.
12. Шкарлет Сергій Миколайович, Дубина Максим Вікторович — Ідентифікація сутності інформаційної економіки.
13. Кальченко Ольга Миколаївна, Михайленко Ірина Олегівна — Оцінка фінансової стійкості підприємств промисловості Чернігівського регіону.
14. Островська Наталія Степанівна, Швець Олександр Юрійович — Аналіз стану грошово-кредитного ринку України у кризовий період.
15. Панченко Олена Іванівна, Шоломій Анна Володимирівна — Розвиток агрострахування в Україні: проблеми та перспективи.
16. Мартинова Лілія Борисівна — Соціальна політика України в контексті забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

17. Лень Василь Степанович, Гливенко Валентина Василівна — Політика бухгалтерського обліку та її вплив на собівартість готової продукції.