АУДИТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ

Автор(и)

  • Наталія Степанівна Барабаш Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Юрій Романович Баранюк Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

Ключові слова:

аудит, економічна безпека, підприємство торгівлі, аудиторські заходи, аналітичні показники, складові економічної безпеки

Анотація

Досліджено динаміку кількості підприємств торгівлі, обсягу їхнього товарообороту та структури, доведено необхідність вжиття заходів суб’єктами економіки для переходу від процесу стагнації до економічного розвитку. Встановлено групи економічних показників, які характеризують стан економічної безпеки підприємств, оцінено їх зміни. Розглянуто кількісні результати контрольних заходів, що здійснюються суб’єктами аудиторської практики, встановлено взаємозв’язок між скороченням кількості підприємств торгівлі – об’єктів аудиторської перевірки та погіршенням макроекономічної ситуації. Побудовано модель аудиту економічної безпеки підприємств торгівлі з урахуванням системи аналітичних показників та складових економічної безпеки.

Біографії авторів

Наталія Степанівна Барабаш, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Юрій Романович Баранюк, Київський національний торговельно-економічний університет

здобувач магістратури кафедри міжнародного публічного права, голова Нау- кового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Посилання

Орлик О. В. Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення / О. В. Орлик // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна моно-

графія : у 2 т.]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2. – С. 176–182.

Логутова Т. Г. Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення / Т. Г. Логутова, Д. І. Нагаєвський // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – Т. 2. – С. 204–207.

Алєксєєва Д. Методи забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства / Д. Алєксєєва // Актуальні проблеми правової системи України : матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету, Суми, 11 травня 2012 р. / відп. за вип. М. І. Логвиненко. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 63–66.

Шуміло О. С. Складові економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі / О. С. Шуміло // Економічний простір. – 2015. – № 100. – С. 205–217.

Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич, В. В. Каркавчук ; [за ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 386 с.

Васильчак С. В. Розвиток аграрної економіки як основа продовольчої безпеки країни / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Економічна безпека і проблеми господарсько-політичної транс-

формації соціально-економічних систем. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 407 с.

Євдокимов Ф. І. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства / Ф. І. Євдокимов, О. В. Мізіна, О. О. Бородіна // Екон. пр. ДонНТУ. Серія економічна. – 2002. – Вип. 47. – С. 6–12.

Ярова Ю. О. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи [Електронний ресурс] / Ю. О. Ярова, Л. П. Артеменко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 13. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua.

Тімченко О. Д. Роздрібний товарооборот у системі показників діяльності підприємств торгівлі / О. Д. Тімченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2014. – № 2. – С. 160–166.

ЄБРР (2015). Прогнози, макродані, перехідні показники, база даних [Електронний ресурс]. – Лондон : Європейський банк реконструкції та розвитку. – Режим доступу : www.ebrd.com/whatwedo/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data-transition-indicators.html.

ОЕСР (2016). Індекс політики щодо МСП: Країни Східного партнерства, 2016 рік: Хід реалізації Акта з питань малого бізнесу для Європи [Електронний ресурс]. – Париж : Видавництво ОЕСР. – Режим доступу : https://www.oecd.org/globalrelations/Ukraine-chapter.pdf.

Аналіз стану та динаміки підприємницької активності та товарообороту підприємств торгівлі за 2000–2015 рр. на основі даних Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Георгіаді Н. Г. Сучасний стан підприємницької активності в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді // ЕНФВ «Ефективна економіка». – 2016. – № 3. – Режим доступу :

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4818.

Держстат склав рейтинг прибутковості підприємств України [Електронний ресурс] // Українська платформа іномовлення України «Укрінформ». – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua.

Аналіз стану та динаміки результатів діяльності Рахункової палати України у період 2010–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua.

Аналіз стану та динаміки результатів діяльності Державної аудиторської служби України у період 2010–2015 рр. Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua.

Аналіз стану та динаміки результатів діяльності Аудиторської палати України у період 2010–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua.

Баранюк Ю. Р. Публічні фінанси: поняття та склад в контексті державного аудиту / Ю. Р. Баранюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів; Харків, 21 квітня 2016 р. – Х. : РВВ ХІФ КНТЕУ, 2016. – C. 456–459.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА