АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Ольга Анатоліївна Сич Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • Ірина Ігорівна Нітман Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

сектор МСП, інституційне середовище, оточення бізнесу, інституційна підтримка, бізнес-інкубатори, технопарки

Анотація

Розглянуто вплив інституційного оточення на активізацію діяльності малого та середнього бізнесу (МСП). Проведено аналіз динаміки основних показників інституційного середовища та кількості МСП. Охарактеризовано залежність між рівнем розвитку оточення бізнесу та динамікою розвитку малого і середнього підприємництва, розраховано коефіцієнти кореляції між динамікою створення інституцій підтримки бізнесу та кількістю зареєстрованих суб’єктів МСП. Виокремлено найбільш дієві інституційні механізми підтримки та напрями удосконалення інституційного середовища МСП – поширення світової практики створення бізнес-інкубаторів та технопарків з одночасним розширенням спектра послуг, що надаються суб’єктам МСП.

Біографії авторів

Ольга Анатоліївна Сич, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент

Ірина Ігорівна Нітман, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Посилання

Заплатинський М. В. Інституційна підтримка розвитку малого підприємництва в регіоні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / М. В. Заплатинський ; Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього. – Львів, 2008. – 27 с.

Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні : аналітична доповідь / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 80 с.

Пивоваров М. Г. Інституційні механізми державної підтримки розвитку малого підприємництва в національному господарстві й регіонах / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – 2012. – № 5 (58). – С. 52–59.

Васильців Т. Г. Удосконалення інституційного середовища розвитку малого бізнесу в малих містах / Т. Г. Васильців // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3 (12). – С. 184–190.

Dominiak J. Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce / Joanna Dominiak // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. – 2013. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – 60 s.

Центр громадської експертизи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expertise.org.ua.

Стратегія розвитку МСП в Україні до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://issuu.com/mineconomdev/docs/short_sme_strategy_apr2017_revas.

Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА