PEST – АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК АПК РЕГІОНІВ

Автор(и)

  • Марта Олексіївна Дергалюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Ключові слова:

PEST – аналіз, АПК регіонів, фактори зовнішнього впливу, розвиток

Анотація

Розглянуто агропромисловий комплекс як системоутворююча підсистема національної економіки, яку необхідно розглядати як складну інтегровану соціально-економічну систему взаємопов’язаних галузей з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання сільськогосподарської продукції. Як будь-яка відкрита система, АПК регіонів відчуває на себе вплив зовнішніх факторів, для з’ясування яких запропоновано проведення PEST – аналізу, що включає такі фактори впливу, як: політичні, економічні, соціальні та науково-технічні. Проведений PEST – аналіз дав можливість зіставити процеси, які відбуваються в АПК регіонів, з напрямами національних та світових економічних тенденцій розвитку. Встановлено, що існуючі загрози щодо політичних, економічних, соціальних та науково-технічних факторів не сприяють розвитку АПК регіонів, у тому числі як єдиної, цілісної, збалансованої, інтегрованої системи, що забезпечує населення продовольчими та промисловими товарами тощо, а також гальмують використання потенційних можливостей та таких існуючих переваг, як родючість ґрунтів, сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування, значні сільськогосподарські угіддя, широкі експортні можливості та вимагають розроблення заходів організаційно-економічного механізму щодо їх елімінації.

Біографія автора

Марта Олексіївна Дергалюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

аспірантка кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Антонюк Г. Я. Проблеми розвитку АПК на сільських територіях Львівщини / Г. Я. Антонюк, Я. Й. Панюра // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – Вип. 6 (104). – С. 220–228.

Воробйов Є. М. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та особливості / Є. М. Воробйов, Т. Ю. Гела // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Економіка. – 2010. – Вип. 2. – С. 15–20.

Гороховець Ю. А. Теоретичні основи структурування АПК регіону / Ю. А. Гороховець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – С. 69–72.

Козловський С. В. Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України / С. В. Козловський, В. О. Козловський, О. М. Бурлака // Економіка України. – 2014. – № 9(634). – С. 59–73.

Кравець М. А. АПК України на сучасному етапі розвитку (стан і перспективи) / М. А. Кравець, М. С. Гріховодов, Н. А. Казакова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 13, ч. 1. – С. 22–28.

Марочко С. С. Розбалансованість розвитку ключових сфер АПК: аналіз тенденцій та наслідків виникнення / С. С. Марочко // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матер. ІV Міжнар. наук.-пр. конф. (3-5 вересня 2013 р., м. Суми). – Суми : СДУ, 2013. – С. 146–149.

Саблук П. Т. Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Украины / П. Т. Саблук // Экономика Украины. – 2008. – № 12. – С. 4–8.

Семенов В. Ф. Міжрегіональні диспропорції та регіональне зростання : монографія / В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк, В. Д. Олійник ; за ред. В. Ф. Семенова. – Одеса : Атлант, 2011.

– 150 с.

Стоволос Н. Б. Модель формування загальнодержавної системи виробництва органічної продукції / Н. Б. Стоволос // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 4 (70). –

С. 98–102.

Халатур С. М. Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми / С. М. Халатур // Вісник Дніпропетровського аграрноекономічного університету. – 2015. – № 1 (55). – С. 114–116.

Шульський М. Г. Сучасний стан сільського господарства в Україні / М. Г. Шульський, Г. І. Бодак // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. – 2011. – Том 13. – № 2 (48),

ч. 3. – С. 145–148.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ