НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Гонта Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

структура, політика, структурна політика, економічна система, принцип, економічна політика

Анотація

У межах статті розвинуто науково-концептуальні засади реалізації структурної політики держави через пізнання її сутності та основних характерних рис її формування та впровадження. Аналіз різних наукових підходів та сутності таких категорій, як «структура» та «політика» дозволив визначити сутність цієї політики та описати її природу. Також розглянуто підходи до визначення мети структурної політики держави, запропоновано авторське її розуміння та сформульовані до її змісту основні завдання зазначеної політики. Вагома увага приділена методологічним основам формування та реалізації цієї політики, що було зроблено через з’ясування та опис базових її принципів.

Біографія автора

Сергій Володимирович Гонта, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Посилання

Бодров В. Г. Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції / В. Г. Бодров, Р. І. Шепетько // Міжнародна економічна політика. – 2014. – № 2. – С. 78–98.

Гонта С. В. Аналіз наукових підходів до дослідження сутності структури економіки / С. В. Гонта // Проблеми та перспективи економіки та управління. – 2016. – № 2 (6). – С. 84–90.

Гонта О. І. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки : монографія / О. І. Гонта, М. В. Дубина, Д. С. Пілевич. – Чернігів, 2013. – 184 с.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1467667847344410.

Луцков В. О. Структурна політика: сутність, категорії та функції / В. О. Луцков // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2012. – № 1. – C. 141–147.

Мельниченко О. А. Структурні зрушення в національній економіці як об’єкт та результат державної структурної політики / О. А. Мельниченко, В. М. Миколюк // Публічне управління: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 131–135.

Пасінович І. І. Структурна політика як системоутворюючий елемент соціально-економічної політики держави / І. І. Пасінович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 4. – С. 31–36.

Попадинець Н. М. Стратегічні цілі державної структурної політики України / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – № 1. – С. 175–182.

Романова Т. В. Пріоритети формування структурної політики в сучасних умовах інтеграційних перетворень / Т. В. Романова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2016. – № 1. – С. 133–136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ