КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олександр Григорович Мельник Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інваліди, трудова соціалізація, ринок праці, зайнятість, підприємства громадських організацій інвалідів, пільги в оподаткуванні

Анотація

Проаналізовано актуальні проблеми процесу соціалізації осіб з обмеженими фізичними можливостями на ринку праці України. Виокремлено ключові ракурси розгляду цієї проблеми з позицій можливостей працевлаштування, умов праці, рівнів оплати праці, регіональних пропорцій. Проблему досліджено крізь призму поточних підходів до державного регулювання процесів трудової соціалізації інвалідів.

Біографія автора

Олександр Григорович Мельник, Чернігівський національний технологічний університет

здобувач

Посилання

Гаврюшенко Г. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: світовий досвід та пропозиції щодо його запровадження в Україні / Ганна Гаврюшенко // Соціальний

захист. – 2005. – № 11. – С. 27–28.

Дерев’янко С. Соціально-економічне становище інвалідів в Україні та проблеми їх соціального захисту за умов трансформаційної економіки / С. Дерев’янко // Україна: аспекти праці. –

– № 4. – С. 12–16.

Заярнюк О. В. Діагностика мотивів зайнятості осіб з функціональними обмеженнями / О. В. Заярнюк // Сучасні економічні перспективи в умовах сталого розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 лютого 2007) / відп. ред. О. М. Барно. – Кіровоград : Вид-во КФ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 2007. – С. 44–49.

Заярнюк О. В. Оцінка практичної реалізації прав соціального захисту інвалідів в Україні / О. В. Заярнюк // Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового

опыта : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (3-5 ноября 2011 г., Симферополь). – Симферополь : Крымский институт бизнеса, 2011. – С. 50–54.

Інформаційна довідка про основні соціально-економічні показники діяльності підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, що отримали дозвіл на право користування пільгами з оподаткування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.msp.gov.ua.

Кір’ян Т. Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльності / Тетяна Кір’ян // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 13–19.

Колєшня Л. Інтеграція людей з інвалідністю у сферу праці: перспективи і напрями / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 7. – С. 20–24.

Офіційний сайт Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua.

Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання / М. В. Семикіна ; відп. ред. В. В. Онікієнко. – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2004. – 124 с.

Соціальний захист населення України [Електронний ресурс] : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2016. – 124 с. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ