ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Наталія Андріївна Шпак Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

людський капітал, демографія, освіта, зайнятість сільського населення, технології, розвиток, інформаційна економіка

Анотація

У статті на основі узагальнення теоретичних досліджень сучасних науковців щодо ролі людського чинника в економіці автором проаналізовано стан та перспективи розвитку людського капіталу в агарному секторі економіки. Наведено причини, які негативно впливають на рівень формування і розвитку людського капіталу. Охарактеризовано особливості формування людського капіталу в сільській місцевості. Проаналізовано демографію в Україні, досліджено коефіцієнт природного приросту населення, охарактеризовано вплив освіти на розвиток інформаційної економіки, розглянуто рівень зайнятості сільського населення.

Біографія автора

Наталія Андріївна Шпак, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи ; пер. со 2-го англ. изд. – М. : Дело ЛТД, 1995. – 864 с.

Shultz N. Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities. In: Human Resources / N. Shultz. – N. Y., 1975. – (Fiftieth Anniversary Colloquium VI).

Беккер Г. С. Трактат о семье / Г. С. Беккер. – М., 1981. – 260 с.

Борщук Є. М. Основи теорії стійкого розвитку еколого-економічних систем : [монографія] / Є. М. Борщук – Львів : Растр-7, 2007. – 436 с.

Щетинин В. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки / В. Щетинин // Мировая экономика. – 2001. – № 12.– С. 49.

Мельник Л. Г. Информационная экономика / Л. Г. Мельник. – Сумы, 2003. – 284 с.

Габович А. Интернет – это средство зарабатывания денег / А. Грабович // Internet UA. – 2004. – № 8. – С. 11–13.

Machlup F. The Economics of Informations and Human Capital / F. Machlup. – Princeton, 1984. – 125 p.

Як з’явився Інтернет в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://informator.news/yak-z-yavyvsya-internet-v-ukrajini.

Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А.Чухно. – К. : Логос, 2003. – 631 с.

Витрати на освіту. R&B Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://rb.com.ua/ukr/marketing/tendency/8324.

Куценко В. І. Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення / В. І. Куценко, Г. І. Євтушенко // Зайнятість і рийок праці : міжнар. наук. зб. – 1999. – № 10. – С. 78–89.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Стешенко В. С. Изучение воспроизводства народонаселения: теоретические проблемы / В. С. Стешенко. – К., 1981. – 327 с.

Сільське господарство України 2016 : стат. зб. – К. : Державна служба статистики України. 2017. – 246 с.

Козар В. В. Використання трудового потенціалу в умовах глобалізації світового ринку праці / В. В. Козар, Г. Г. Старостенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. Економічні науки. – 2015. – № 22. – С. 21–28.

Дерій Ж. В. Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу / Ж. В. Дерій, С. А. Скиба // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. – 2016. – № 1 (5). – С. 18–30.

Derii Zh. V. Extended reproduction of human potential in today's environment / Zh. V. Derii, T. I. Zosymenko, S. A. Skyba // Scientific bulletin of Polissia. – 2016. – № 2 (6). – Pр. 66–72.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ