СИСТЕМА СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Наталія Едуардівна Ковшун Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine

Ключові слова:

водне господарство, водокористування, національна економіка, ресурсне забезпечення, водні ресурси

Анотація

У статті обґрунтована необхідність використання інтеграційного підходу до створення і запровадження у практику концепції формування в Україні системи сталого водокористування, яка б передбачала всебічне розширення, поглиблення та інтенсифікацію процесів освоєння водних ресурсів, збалансованості функціонування водогосподарського виробництва та раціоналізацію водокористування. Визначено специфічні особливості водних ресурсів, які мають визначальне значення для розвитку національної економіки. Водне господарство розглядається як відкрита система, що включає такі підсистем: ресурсну, виробничу та споживчу. Для ефективного управління національним господарством пропонується враховувати, що фактична наявність водних ресурсів, можливих для використання в межах соціально-економічної системи України на конкретний момент часу (перша система), визначається в межах другої підсистеми, яка дуже тісно пов’язана з першою та призначена для створення необхідних умов використання водного фонду. Встановлено, що третя підсистема враховує специфіку водокористувачів, а галузева структура водокористування є замикаючою в загальній системі водного господарства та забезпечує раціональне використання й охорону водних ресурсів. У результаті проведеного дослідження визначено місце і роль системи сталого водокористування як складової національної економіки.

Біографія автора

Наталія Едуардівна Ковшун, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат економічних наук, доцент, професор

Посилання

Антонова С. Є. Оцінювання ефективності управління розвитком водозабезпечення населення як один із пріоритетних напрямків регіонального розвитку / С. Є. Антонова, А. М. Валюх, А. Ю. Якимчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія :

Управління. – 2013. – Вип. 1. – С. 331–337.

Водне господарство в Україні / [за ред. А. В. Яцик, В. М. Хорєв]. – К. : Генеза, 2000. – 456 с.

Голян В. А. Механізми раціонального водокористування в Україні / В. А. Голян // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С. 39–43.

Класифікація видів економічної діяльності – На заміну ДК 009:2005. – Чинний від 2012-01-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – IV, 42 с.

Ковшун Н. Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України / Н. Ковшун // Економіст. – 2015. – № 11. – С. 36–39.

Кодекси України: про надра, водний, лісовий : нормат. док. з урахуванням остан. змін у ред. станом на 02.09.2016 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2016. – 136 с.

Левковська Л. В. Особливості водозабезпечення аграрного сектору і населення України в контексті продовольчої безпеки та енергоефективності / Л. В. Левковська, А. М. Сундук, Т. І. Добрянська // Збалансоване природокористування. – 2013. – № 1. – С. 12–19.

Ліхо О. А. Особливості водозабезпечення населення Поліських районів Рівненської області / О. А. Ліхо, О. І. Гакало // Вісник Національного університету водного господарства та

природокористування. Сер. : Сільськогосподарські науки. – 2015. – Вип. 1. – С. 122–132.

Нефедова Н. Є. Методологічні питання функціонального структурування водогосподарського комплексу регіону / Н. Є. Нефедова // Вісник Одеського національного університету.

Географічні та геологічні науки. – 2004. – Т. 9, вип. 4. – С. 79–89.

Попова О. Ю. Особливості державного регулювання процесів водозабезпечення суб’єктів господарювання / О. Ю. Попова, О. Ю. Томашевська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 5 (1). – С. 46–50.

Рижова К. І. Актуальні проблеми раціонального використання водогосподарсько-меліоративного комплексу в сучасній економічній системі / К. І. Рижова, Н. Е. Ковшун // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. – К. : РВПС України НАН України, 2010. – С. 249–254.

Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України / О. М. Алимов, В. В. Микитенко, І. М. Лицур, І. В. Драган, О. О. Демешок ; НАН України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку. – К., 2013. – 86 c

Сташук В. Багатство, яким користуються всі / В. Сташук // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 51. – С. 6.

Хвесик М. А. Інституціональне середовище сталого водокористування в умовах ринкових відносин: національні та регіональні виміри : [монографія] / М. А. Хвесик, В. А. Голян,

Ю. М. Хвесик. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2005. – 180 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА