ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анна Анатоліївна Романова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

туристична інфраструктура, заклади тимчасового розміщення, пасажирські перевезення, національна мережа туристичних маршрутів, туристична індустрія

Анотація

Надано визначення поняття «туристична інфраструктура», визначено її основні компоненти, такі як: транспортна, соціальна, екологічна та суто туристична. Обґрунтовано нематеріальну складову туристичної інфраструктури (культурно-духовна, адміністрування та сервіс). Проаналізовано сучасний стан вітчизняної туристичної інфраструктури. Виділено особливості туристичної інфраструктури України, а саме: диспропорція за видами транспортних перевезень; низька якість дорожнього покриття; монополія на ринку авіаперевезень; неефективна логістика залізничних напрямків та застарілий рухомий склад пасажирських потягів; занепад річкового та мор­ського судноплавства; скорочення кількості закладів розміщення; низька кількість категоризованих готелів; несучасний зв’язок; відсутність Національної мережі туристичних шляхів. Надано рекомендації щодо посилення конкурентоспроможності туристичної інфраструктури України.

Біографія автора

Анна Анатоліївна Романова, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К.: НІСД, 2017. – 928 с.

Державне агентство автомобільних доріг України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukravtodor.gov.ua.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.ukrstat.gov.ua.

Корнева Д. А. Особливості розвитку туристичної інфраструктури в Україні / Д. А. Корнева // Вісник ДІТБ. – 2011. – № 15. – С. 174–180.

Корнієцький О. В. Методичні аспекти розвитку міжрегіональної взаємодії транспортно-логістичних систем в умовах синхронізації / О. В. Корнієцький // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 47–50.

Подлепіна П. О. Тенденції розвитку готельного господарства в Україні в умовах турбулентності / П. О. Подлепіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – 2016. –

Вип. 5. – С. 154–519.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування [Електронний ресурс] : Закон України від 17 листопада 2016 р. № 1764-VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1764-19.

Проект Закону України «Про туризм». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49894.

Рачинська А. Оновлення рухомого складу – стратегічне завдання розвитку залізничного транспорту / А. Рачинська // Проблеми інноваційного розвитку. – 2016. – № 8. – С. 41–44.

Tourism & Transport Forum (TTF) (2012) Tourism Infrastructure Policy and Priorities. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ttf.org.au/wp-content/uploads/2016/06/TTFTourism-Infrastructure-Priorities-2012.pdf.

World Economic Forum (2017). The Global Competitiveness Report 2016–2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report2016-2017-1.

World Economic Forum (2017). The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017: Paving the way for a more sustainable and inclusive future, Geneva. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА