ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСНОВНИХ ТИПІВ ФІНАНСОВОЇ ДОВІРИ У МЕЖАХ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

довіра, фінансові відносини, фінансова система, фінансова довіра, ринок фінансових послуг

Анотація

У статті досліджено особливості формування та функціонування фінансової довіри у межах ринку фінансових послуг. Також розглянуто типи цього явища, що на сьогодні вже функціонують у середовищі фінансових відносин між різними економічними суб’єктами. Загалом всі види фінансової довіри були систематизовані та класифіковані, а в їх системі виділено такі класифікуючі ознаки: залежно від центру продукування довірчих відносин; залежно від типу споживача фінансової послуги; залежно від типу виробника фінансової послуги; залежно від природи фінансової послуги; залежно від типу фінансового посередника, на який направлено довірчі відносини; залежно від масштабу об’єкта, на який спрямована довіра; залежно від масштабу об’єктів, між якими виникають довірчі відносини; залежно від виду валюти фінансової послуги. Обґрунтована доцільність виділення окреслених ознак, описані відповідні їм типи фінансової довіри.

Біографія автора

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Галутова М. М. Інституційне середовище фінансового ринку трансформаційної економіки та чинники його розвитку / М. М. Галутова // Вісник НТУ «ХПІ»: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2011. – № 25. – C. 106–115.

Дубина М. В. Міждисциплінарний підхід до визначення змісту категорії «довіра» / М. В. Дубина // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 1044–1047.

Дубина М. В. Місце економічної довіри у системі класифікації видів довіри / М. В. Дубина // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – К. : ДЕТУТ, 2015. – Вип. 31. – С. 204–214.

Єгоричева С. Б. Роль інституту довіри у стабілізації банківської системи України [Електронний ресурс] / С. Б. Єгоричева // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації». – 2015. – Режим доступу :

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4322/1/Egoriheva.pdf.

Примостка Л. О. Довіра до банківської системи: засоби формування та шляхи відновлення [Електронний ресурс] / Л. О. Примостка, В. К. Хлівний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ сторіччя»

(Львів, 17-19 лютого 2016 року). – Львів : Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Асоціація українських банків, 2016. – Режим доступу : http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11986&menu=119&Itemid=266.

Реверчук С. К. Довіра як базове поняття банківського бізнесу [Електронний ресурс] / С. К. Реверчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ сторіччя» (Львів, 17-19 лютого 2016 року). – Львів : Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Асоціація українських банків, 2016. – Режим доступу : http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11986&menu=119&Itemid=266

Рибальченко В. Ф. Суспільна довіра: політико-психологічні аспекти [Електронний ресурс] / В. Ф. Рибальченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ сторіччя» (Львів, 17-19 лютого 2016 року). – Львів : Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Асоціація українських банків, 2016. – Режим доступу : http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11986&menu=119&Itemid=266.

Савлук М. І. Довіра як чинник формування попиту на гроші [Електронний ресурс] / М. І. Савлук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ сторіччя» (Львів, 17-19 лютого 2016 року). – Львів : Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Асоціація українських банків, 2016. – Режим доступу :

http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11986&menu=119&Itemid=266.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА