МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Алла Сергіївна Абрамова Буковинський державний фінансово-економічний університет, Ukraine

Ключові слова:

фінансові ресурси, МСБ, банк, фінансове забезпечення, гарантування кредиту

Анотація

Запропоновано механізм економічного обґрунтування доцільності використання фінансових ресурсів банків­ських установ та держави, який передбачає визначення потреб у фінансуванні суб’єктів малого та середнього бізнесу (МСБ), здійснення пошуку шляхів фінансування МСБ, встановлення пріоритетних сегментів МСБ, на користь яких необхідно та економічно вигідно спрямовувати фінансове забезпечення, обґрунтування необхідності дослід­ження умов гарантування повернення кредитних коштів суб’єктами МСБ фактичним позичальникам, необхідність моніторингу ефективності фінансового забезпечення МСБ.

Біографія автора

Алла Сергіївна Абрамова, Буковинський державний фінансово-економічний університет

кандидат економічних наук

Посилання

Антончиков С. «Карты» сегментов малого и среднего бизнеса РФ. Рейтинги перспективности кредитования сегментов МСБ [Электронный ресурс] / С. Антончиков. – Режим доступа :

http://www.banki.ru/news/research/?id=4508503.

Мацелюх Н. П. Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу / Н. П. Мацелюх, О. М. Унинець // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 9-10 (1). – С. 38–41.

Мироненко О. В. Разработка методических подходов к оценке развития малого бизнеса в регионе [Электронный ресурс] / О. В. Мироненко, А. А. Крюкова. – Режим доступа :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_PqA3PFbHDAJ:vestnik.

kstu.edu.ru/Images/ArticleFile/2010-2-15.pdf+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=opera

Яковенко С. Н. Теоретические аспекты финансирования малого и среднего бизнеса коммерческими банками / С. Н. Яковенко, А. А. Лондарь // Научный журнал КубГАУ. – 2013. – № 91 (07). – С. 1–10

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ