ТРАНСФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

Автор(и)

  • Ядвіга Вікентіївна Жарій Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Юлія Валеріївна Краснянська Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інвестиційна діяльність банківської системи, корпоративний кредитний портфель, трансформування банківської системи

Анотація

У статті виконано комплексне дослідження структури активних операцій банківських установ України та здійснено аналіз кредитування як напрямку інвестиційної діяльності банків. Розглянуто обсяги кредитування закордонними банківськими системами нефінансових корпорацій та виявлено базисні аспекти соціально-економічного розвитку країн ЄС. Досліджено структуру корпоративного кредитного портфеля банківської системи України та виявлено, що банки іноземних банківських груп відіграють провідну роль у кредитуванні підприємств України. Проаналізовано активи банків з державною часткою, які перевищують активи банків іноземних банківських груп та здебільшого мають активи, що не сприяють розвитку реальних секторів економіки країни. Запропоновано шляхи трансформування банківської системи України на прикладах інших країн світу.

Біографії авторів

Ядвіга Вікентіївна Жарій, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцен

Юлія Валеріївна Краснянська, Чернігівський національний технологічний університет

студентка

Посилання

Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / за ред. В. В. Коваленко. – Одеса : Атлант, 2015. – 217 с.

Вдовенко Л. О. Роль комерційних банків у розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Л. О. Вдовенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 65–70. – Режим доступу :

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_1_3_10.

Колесниченко В. Ф. Тенденции развития кредитного рынка Украины [Электронный ресурс] / В. Ф. Колесниченко, А. И. Заднепровская // Бізнес Інформ. – 2011. – № 2 (1). – С. 41–44. – Режим доступа : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2011_2%281%29__16.

Папп В. В. Аналіз кредитних операцій комерційних банків в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Папп, І. Шепетько. – Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7537/1/Аналіз%20кредитних%20операцій%20комерційних%20банків%20в%20Україні.pdf.

Васильчак С. В. Кредитна діяльність банків та її вплив на економічну безпеку держави / С. В. Васильчак, М. В. Бегей // Наукові записки (Економічна безпека підприємства). – 2014. – № 4 (49). – С. 114–121.

Пшик Б. І. Актуальні проблеми розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Б. І. Пшик, О. О. Печенко. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2014_2_5.

Вовчак О. Д. Особливості інвестиційної діяльності банків як фінансових посередників в Україні / О. Д. Вовчак, Л. М. Надієвець // Інвестиційні процеси. – 2014. – № 11. – С. 94–101.

Зайцева І. С. Банки як основні суб’єкти інвестиційної діяльності / І. С. Зайцева, О. В. Коцюба // Бізнес Інформ. – 2013. – № 10. – С. 55–59.

Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2015 року // Вісник НБУ. – 2015. – № 2. – С. 59.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442.

Loans to households and non-financial corporations [Електронний ресурс] / ECB. – Режим доступу: http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003347.

Показники валютного ринку [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу :

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080.

Аналітичний огляд банківської системи України за І квартал 2016 року [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство «Рюрік». – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_1_kv_2016.pdf.

Грошово-кредитна та фінансова статистика 2017 (квітень) [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=49614967

Аналітичний огляд банківської системи України за результатами 2016 року [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство «Рюрік». – Режим доступу :

http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2016.pdf.

Estimated MFI loans to non-financial corporations, broken down by economic activity [Електронний ресурс] / ECB. – Режим доступу : http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003598.

Показники фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?rt_id=34661442&cat_id=34798593.

Жарій Я. В. Вплив інформаційної безпеки на фінансову стійкість банківської системи України / Я. В. Жарій, А. В. Тарасенко // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 90–102.

Причини і результати «великого банківського очищення» [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : http://badbanks.bank.gov.ua/.

China model [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economist.com/debate/overview/179.

Щеглюк М. С. Антикризові заходи центральних банків провідних країн світу / М. С. Щеглюк // Економічний аналіз. – 2014. – № 16 (1). – С. 285–292.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ