РОЛЬ ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ У РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Вікторія Валентинівна Ополінська Університет державної фіскальної служби України, Ukraine

Ключові слова:

електронна торгівля, інтернет-економіка, інтернет-магазин, проблеми оподаткування

Анотація

Торгівля в мережі Інтернет позиціонується не як окрема галузь, а як сукупність взаємодіючих факторів, що утворюють цілий комерційний комплекс. Електронна торгівля активно проникла в економіку всіх країн розвиненого сектору і сектору, що розвивається. У статті визначено характерні особливості, переваги та недоліки функціонування, а також питання проблем оподаткування електронної торгівлі в Україні.

Біографія автора

Вікторія Валентинівна Ополінська, Університет державної фіскальної служби України

аспірант

Посилання

Борейко Н. М. Оподаткування електронної комерції: досвід іноземних країн [Електронний ресурс] / Н. М. Борейко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. – 2009. – № 1. – С. 143–147. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2009_1_22.

Коваленко Ю. М. Мінімізація податкових зобов’язань при здійсненні операцій у сфері електронної комерції / Ю. М. Коваленко, Н. М. Борейко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) : зб. наук. пр. – Ірпінь, 2010. – № 3. – С. 70–73.

Про електронну комерцію : Закон України від 3 вересня 2015 року № 675-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 45. – Ст. 410.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Arthur J. Cockfield. The rise of the OECD as informal ‘World Tax Organization’ through national response to E-commerce Tax Challenges / Arthur J. Cockfield // Yale Journal of Law and Technology. – 2006. – Vol. 8. – Рp. 136–187.

E-commerce Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ecommerceeurope.eu/research-figure/ukraine.

European E-commerce Report (2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://www.ecommerce-europe.eu/research/ecommerce-europe-reports.

John D. McKinnon. Tax Proposals Would Move U.S. Closer to Global Norm (March 29, 2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wsj.com/articles/tax-proposals-wouldmove-u-s-closer-toglobalnorm-1427659773.

Organization for Economic Cooperation and Development, Model Tax Convention on Income and on Capital (Paris, OECD, 2000) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version-9789264239081-en.htm

The Global Information Technology Report (2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report‑2016/networked-readiness-index.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ