УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ «ДЕБЕТ ПЛЮС»)

Автор(и)

  • Ольга Андріївна Сарапіна Херсонський національний технічний університет, Ukraine
  • Тетяна Анатоліївна Пінчук Херсонський національний технічний університет, Ukraine
  • Анна Вікторівна Петриченко Херсонський національний технічний університет, Ukraine

Ключові слова:

бюджетна установа, інформаційні системи, програма, конфігурація, система

Анотація

У статті вивчено особливості впровадження інформаційних систем у бюджетних установах та розробка пропозицій і висновків щодо напрямів подальшого вдосконалення. Автоматизація обліку дає можливість отримання швидкої та достовірної інформації. Застосування комп’ютерних технологій під час проведення контролю забезпечує економію часу на одноманітних прийомах порівняння інформації, що дозволяє зменшити обробку даних вручну, дає можливість зберігати та використовувати отримані дані. На внутрішньому ринку програмного забезпечення пропонується значна кількість бухгалтерських програм, але найбільш ефективним буде використання системи управління підприємством «ДЕБЕТ Плюс», бо вона є самодостатньою, розробленою в Україні, тому максимально пристосованою для роботи державних та бюджетних підприємств в умовах постійної зміни законодавчого поля.

Біографії авторів

Ольга Андріївна Сарапіна, Херсонський національний технічний університет

доктор економічних наук, професор

Тетяна Анатоліївна Пінчук, Херсонський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Анна Вікторівна Петриченко, Херсонський національний технічний університет

магістр

Посилання

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Т. П. Остапчук, Н. А. Остап'юк. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2009. – 472 с.

Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах : навч. посіб. / С. В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2006. – 380 с.

Система управління підприємством «ДЕБЕТ Плюс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.debet.kiev.ua.

Павелчак-Данилюк О. Обґрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах / О. Павелчак-Данилюк // Вісник ТНТУ. – 2014. – Т. 73, № 1. – С. 209–218.

Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / В. Д. Шквір, А. Г. Завгородній, О. С. Височан. – К. : Знання, 2006. – 439 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ