ОГЛЯД ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В МЕЖАХ СОТ

Автор(и)

  • Вікторія Сергіївна Яковченко Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

Ключові слова:

огляд торговельної політики, Світова організація торгівлі, транспарентність, секретаріат, звіт

Анотація

У статті розглянуто механізм огляду торговельної політики, передбачений Додатком 3 до Угоди про заснування Світової організації торгівлі. Визначено основні цілі та переваги огляду торговельної політики країн-членів СОТ. Проаналізовано практичні аспекти організації огляду торговельної політики. Окреслено особливості впровадження механізму огляду торговельної політики в країнах, що розвиваються.

Біографія автора

Вікторія Сергіївна Яковченко, Київський національний торговельно-економічний університет

аспірант

Посилання

Гужва І. Ю. Актуалітети зовнішньоторговельної політики України : монографія / І. Ю. Гужва. – К. : Національна академія управління, 2017. – 298 с.

Баранова М. А. Обеспечение прозрачности международного регулирования торговли товарами и услугами в рамках соглашений ГАТТ/ВТО / М. А. Баранова // Торговая политика. – 2017. – № 1/9. – С. 9–22.

Квеліашвілі І. М. Реалізація принципу транспарентності у відносинах органів доходів і зборів із бізнесом та громадськістю [Електронний ресурс] / І. М. Квеліашвілі // Публічне адміністрування: теорія і практика. – 2016. – Вип. 2 (16). – Режим доступу :

http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)/14.pdf.

Никитина М. Г. Развитие внешнеторговой политики государства в рамках реализации принципа транспарентности / М. Г. Никитина, М. М. Кузнецов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 8. – С. 107–112.

Галько С. В. Класифікація товарів як інструмент транспарентності міжнародної торгівлі / С. В. Галько, В. Н. Осієвська // Товари і ринки. – 2016. – № 1. – С. 32–47.

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization / WTO legal texts [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm.

Довгань В. М. Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України : підручник / В. М. Довгань. – Львів : Панорама, 2016. – 319 с.

Петухова В. О. Аналіз зовнішньоторговельних зв’язків національних економік та України в глобальній системі міжнародної торгівлі / В. О. Петухова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 6(2). – С. 149–155.

Trade policy reviews: ensuring transparency / Understanding the WTO [Electronic Resource]. – Mode of access : https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm11_e.htm.

Trade Policy Review: Ukraine / Report by the Secretariat of WTO [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp434_e.htm.

Trade Policy Review: Ukraine. Concluding remarks by the Chairperson / The World Trade Organization [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp434_crc_e.htm.

Trade Policy Review: European Union (Formerly EC). Concluding remarks by the Chairperson / The World Trade Organization [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp457_crc_e.htm.

Laird S. The Trade Policy Review Mechanism / Sam Laird, Raymundo Valdés // The Oxford Handbook on The World Trade Organization. – New York : Oxford University Press, 2012. – 848 p.

Sampson G. P. Developing Countries and the WTO: Policy Approaches / Gary P. Sampson, W. Bradnee Chambers. – Geneva : United Nations University Press, 2008. – 320 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ