ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Автор(и)

  • Natalia Hruschynska Дипломатична академія України при МЗС України, Ukraine
  • Yuriy Prіsyazhnіuk Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

державне регулювання, економічна дипломатія, національна безпека, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

Проведено теоретичний аналіз інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та ролі у цих процесах економічної дипломатії, а саме антикризова дипломатична функція, спрямована на забезпечення національної безпеки. Відзначено, що роль держави, як і раніше, залишається суттєвою, проте кількість акторів на «дипломатичній арені» збільшується і розподіл сил між ними та набір інструментів змінюються. У сучасних умовах межа між зовнішньою і внутрішньою політикою поступово зникає, деякі внутрішні проблеми, зокрема економічного характеру, окремих країн можуть бути успішно вирішені на рівні міжнародної співпраці. Досліджено зовнішню політику держави за межами політичних кордонів, весь комплекс рішень і дій держави, що відносяться до зовнішньої сфери її діяльності. Зазначено, що у розпорядженні держави знаходяться інструменти і методи, за допомогою яких вона реалізує свої зовнішньополітичні завдання. Виокремлено проблеми сучасності, а також процеси глобалізації, з одного боку, та інтеграції національних економік у світове господарство – з іншого, що зумовлює економізацію зовнішньої політики. Так, економізація зовнішньої політики обумовлена такими факторами: зростання обсягів світової економіки та глобалізація (збільшення кількості економічних операцій транскордонного та наднаціонального характеру); загострення проблем глобального характеру (продовольча безпека, зміни у кліматі, загрози для навколишнього середовища, епідемії, міжнародний тероризм тощо). Доведено, що вирішення цих проблем потребує консолідації міжнародних зусиль та ресурсів; появи на міжнародній арені таких акторів, як ТНК, громадські організації тощо, та їх вплив на зовнішню та внутрішню політику держав; процес міжнародної регіональної інтеграції та створення регіональних економічних інтеграційних об’єднань.

Біографії авторів

Natalia Hruschynska, Дипломатична академія України при МЗС України

доктор економічних наук, професор

Yuriy Prіsyazhnіuk, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор економічних наук, професор

Посилання

Chuhayenko, Yu. O. (2013). Ekonomichna dyplomatiіa v systemi upravlinnіa zovnishnioekonomichnoіu diіalnistіu derzhavy [Economic diplomacy in the system of management of foreign economic activity of the state]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 3 (141), 59–69 [in Ukrainian].

Tkach, M. P. Problemy vyznachennіa ponіattіa derzhavnoho upravlinnіa [Problems of Definition of Public Administration]. Pravovyі visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy – Legal Gazette of the Ukrainian Academy of Banking. Retrieved from lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_6.../06_02_10.pdf.

Verhun, V. A. (2008). Ekonomichna dyplomatiіa v systemi chynnykiv mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti Ukrainy [Economic diplomacy in the system of factors of international competitiveness of Ukraine]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn – Actual problems of international relations, 74, 1, 150–154 [in Ukrainian].

Degtеrev, D. A. (2008). Mikro- i makroekonomicheskaіa diplomatiіa. Teoriіa i praktika [Microand macroeconomic diplomacy. Theory and practice]. Sbornik nauchnykh trudov professorskoprepodavatelskogo

sostava, nauchnykh sotrudnikov i aspirantov po itogam NIR 2007 goda – Collection of scientific works of the faculty, researchers and post-graduate students on the results of research work in 2007, 225–228. Retrieved from http://mgimo.ru/upload/iblock/918/9180a89ea82099c030c472006d3622f2.pdf.

Mamalyha, O. O. (2015). Transformatsiіa ekonomichnoi dyplomatii v mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosynakh [Transformation of economic diplomacy in international economic relations]. Retrieved from http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2015_30/zb30_44.pdf.

Nyzhnyk, V. M. (2007). Ekonomichna dyplomatiіa ta ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic diplomacy and economic security of Ukraine]. Khmelnytsky: KhNU [in Ukrainian].

Savoyskyy, A. G. (2015). Rol ekonomicheskoі diplomatii i chelovecheskogo kapitala v sozdanii sotsialno orientirovannoі ekonomiki [The role of economic diplomacy and human capital in creating a

socially-oriented economy]. Rossiіa: tendentsii i perspektivy razvitiіa – Russia: Trends and Development Prospects, 10, 416–419. Retrieved from https://www.academia.edu/22676812/Россия_тенденции_и_

перспективы_развития.

Flissak, K. A. (2013). Ekonomichna dyplomatiіa [Economic diplomacy]. Ternopil: Novyі kolir [in Ukrainian].

Sharov, O. M. (2012). Shchodo shlіakhiv vdoskonalennіa orhanizatsii roboty v haluzi ekonomichnoi dyplomatii: stratehichni aspekty. Analitychna zapyska [On ways to improve the organization of work in the field of economic diplomacy: strategic aspects. Analytical note]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/ articles/975.

Shevchenko, B. I. (2016). Ekonomicheskaіa diplomatiіa v sovremennoі sisteme mezhdunarodnykh otnosheniі [Economic diplomacy in the modern system of international relations]. Ekonomicheskiі

zhurnal – Economic Journal, 5 (41), 29–41. Retrieved from http://economicarggu.ru/2016_1/41.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ