ЕКОНОМІЧНА, ЕКОЛОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

Автор(и)

  • Володимир Федорович Савченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

сутність туризму, рекреація, економіка, екологія, соціальна політика, довкілля, підприємництво, послуги, невиробнича сфера

Анотація

Визначено сутність туризму і рекреації як економічного, екологічного і соціального явища та процесу, де зазначені складові взаємодіють між собою. Показано роль мультиплікативного ефекту – синергетичного впливу на розвиток інших галузей господарського комплексу держави. Вивчено досвід розвинених країн у сфері туризму і рекреації. Проаналізовано ситуацію в Україні щодо зазначеної сфери та обґрунтовано цілі державної туристичної політики.

Біографія автора

Володимир Федорович Савченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Воробйова О. А. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери як соціоеколого-економічної системи на принципах сталого розвитку / О. А. Воробйова // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 26–27.

Озйигид А. С. Вопросы определения социально-экономической сущности туризма в современных экономических условиях / А. С. Озйигид // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 21. – С. 116–118.

Шакаралиев А. Ш. Экономическая политика государства: торжество устойчивого и стабильного развития / А. Ш. Шакаралиев. – Баку, Victory, 2011. – 542 с.

Палеха О. Ю. Сутнісний підхід до формування туристичного продукту / О. Ю. Палеха // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 155–159.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм : учебник для вузов / Ф. Котлер, Дж. Мейкенз ; пер. с англ. под ред. Р. Б. Ноздревой. – М. : Юнити, 1998. – 787 с.

Жваненко С. А. Курортно-рекреаційна сфера як чинник економічного зростання національної економіки / С. А. Жваненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 73–77.

Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні : статистичний бюлетень. – К. : Державний комітет статистики України, 2015. – 101 с.

Князь С. В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С. В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 280–285.

Самойленко А. О. Роль туризму у світовій економіці / А. О. Самойленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 20. – С. 72–75.

Пунько Б. М. Політико-економічні чинники забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної сфери України

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА