ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анна Анатоліївна Романова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

управління ризиками, фінансові інструменти, туристичні оператори, туристична індустрія, банківська гарантія, ліцензування

Анотація

У статті проаналізовано сучасний ринок українських туристичних операторів. Зроблено акцент на негативних тенденціях ринку: відсутність контролю з боку держави, фінансова дестабілізація та порушення прав туристів у разі неплатоспроможності туроператора. Наведено основні причини та особливості настання фінансової неспроможності туроператорів. Запропоновано механізм вчасної оцінки ризиків туристичних підприємств на основі методу багатофакторного аналізу, що базується на десяти критеріях. Надано рекомендації державному органу виконавчої влади, що виступає регулятором на ринку туристичних послуг, призупиняти та/або анулювати ліцензію туроператора в разі виявлення середнього та високого ступенів ризику. Сформульовано пропозиції до законодавства України у частині створення надійних фінансово-економічних інструментів гарантування захисту прав споживачів у разі неплатоспроможності туристичного оператора.

Біографія автора

Анна Анатоліївна Романова, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Про туризм [Електронний ресурс] : Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/324/95-вр.

Департамент туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=4268f55c-fec7-4d63-b4d3-1a0311a7297b&tag=Turizm.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 991. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/991-2015-%D0%BF.

Всеукраїнська Асоціація Туристичних операторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hamalia.ua/About/honors.

Туристичні мильні бульбашки: як банкрутіли туроператори України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/ukrayina/turistichni-milni-bulbashki-yak-ankrutilituroperatori-ukrayini-984358.html?_ga=2.4817015.57258593.1517483516-1761977476.1477404326.

Рейтинг туроператорів України. Хто є хто [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://ua.korrespondent.net/business/companies/1267047-rejting-turoperatoriv-ukrayini-hto-e-hto.

Топ-25 туроператоров-2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://turprofi. com.ua/rejtingi/1665-top-25-turoperatorov-2016.

Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/314/EEC [Електронний ресурс] // Council of the European Union, European Parliament. – 2015. – Режим доступу : https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d9dbbde8-9fd7-11e5-8781-01aa75ed71a1/language-en.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1177 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sbornik-zakonov.ru/30974.html.

Временно приостановлено действие лицензии у литовского туроператора Travelonline Baltics [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.baltic-course.com/rus/tourism/?doc=136827.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА