ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Володимир Юрійович Григоренко Сумський державний університет, Ukraine
  • Олександр Сергійович Тєлєтов Сумський державний університет, Ukraine

Ключові слова:

підприємства малого і середнього бізнесу, рекламна кампанія підприємства, оцінка ефективності рекламної кампанії, управління ефективністю рекламної кампанії

Анотація

У статті розглянуто методи оцінювання економічної ефективності рекламної кампанії підприємств малого і середнього бізнесу та визначено принципи їх застосування. Проаналізовано особливості застосування інструментів рекламної кампанії у розрізі планування маркетингового бюджету підприємства та його діяльності загалом. Запропонована концептуальна модель управління ефективністю рекламних кампаній як складової частини маркетингового планування у розрізі функціонування економіки зростання.

Біографії авторів

Володимир Юрійович Григоренко, Сумський державний університет

здобувач кафедри

Олександр Сергійович Тєлєтов, Сумський державний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Powell G. R. Return on Marketing Investment: Demand More from Your Marketing and Sales Investments / Guy Powell. – Atlanta: RPI Press, 2002. – 154 p.

Powell G. R. Marketing Calculator: Measuring and Managing Return on Marketing Investment / Guy Powell. – John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 2008. – 288 p.

Lenskold J. D. Marketing ROI: The Path to Campaign, Customer, and Corporate Profitability / James D. Lenskold. – NY. : McGraw-Hill, 2003. – 256 p.

Briggs R. What Sticks: Why Most Advertising Fails and How to Guarantee Yours Succeeds / Rex Briggs, Greg Stuart. – Chicago : Kaplan, 2006. – 304 p.

Миронов Ю. Б. Основи рекламної діяльності : навч. посіб. / Ю. Б. Миронов, Р. М. Крамар. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 108 с.

Тєлєтов О. С. Рекламний менеджмент : [підручник для ВНЗ] / О. С. Тєлєтов. – Суми : Університетська книга, 2015, – 367, [3] с.

Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент / Т. І. Лук’янець. – К. : КНЕУ, 2003. – 440 с.

Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

Reichheld F. F. The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value / Frederick F. Reichheld, Thomas Teal. – Boston : Harvard Business School Press, 2001. – 323 p.

Slutsky J. No B.S. Grassroots Marketing: The Ultimate No Holds Barred Take No Prisoner Guide to Growing Sales and Profits of Local Small Businesses / Jeff Slutsky, Dan S. Kennedy. – NY. : Entrepreneur Press, 2012 – 240 p.

Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. – СПБ. : Питер, 2007. – 384 с.

Спицын И. О. Маркетинг в банке / И. О. Спицын, Я. О. Спицын. – М. : Писпайп, 1993. – 646 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА