ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРОЦЕСУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Ростислав Володимирович Тульчинський ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», Ukraine

Ключові слова:

регіоналізація, новий регіоналізм, регіон, глобалізація, інтеграція

Анотація

У статті розглянуто засади становлення нового регіоналізму на основі дослідження тлумачення сутності поняття «регіоналізація». Проаналізовано європейські моделі становлення регіональної політики ЄС «Європа регіонів» та «Європа через регіони» в умовах глобалізації та інтеграції. Проведене дослідження тлумачення сутності поняття «регіоналізація» дало можливість визначити наступне. По-перше, з погляду територіального аспекту регіоналізація має три форми: перша, так звана «регіоналізація – зверху», коли всередині держави визначаються регіони з адміністративними кордонами; друга – «регіоналізація – знизу», коли всередині вже утвореної адміністративної схематизації відокремлюється регіон; третя – «регіоналізація – горизонтальна», яка полягає у формуванні асоціацій регіонів або транскордонних регіонів та блоків. По-друге, регіоналізацію досить часто пов’язують із новими просторово-територіальними утвореннями на різних рівнях з метою отримання конкурентних переваг в умовах становлення інформаційного суспільства. Обґрунтовано авторське тлумачення сутності поняття «регіоналізація», а саме як багатоаспектний і багатовимірний процес збільшення автономності та підвищення значимості регіонів на рівні різних територіальних утворень, що супроводжується інституційними змінами

Біографія автора

Ростислав Володимирович Тульчинський, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції : монографія / М. П. Бутко. – К. : АМУ, 2016. – 452 с.

Бэк У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / У. Бэк ; пер. с нем. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Ворона П. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку представницької влади : монографія / П. Ворона. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 342 с.

Макарычев А. С. Глобальное и локальное: меняющаяся роль государства в управлении пространственным развитием / А. С. Макарычев // Политическая наука: пространство как фактор политических трансформаций : сб. науч. тр. – М., 2003. – С. 314–32

Молодцов О. Культурно-економічна регіоналізація як провідна тенденція сучасності / О. Молодцов // Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід : зб. матер. та док. / за наук. ред. М. Пухтинського. – К. : Атіка-Н, 2006. – С. 316–326.

Свида І. В. Актуальні тенденції регіоналізації та їх роль в інтеграційних процесах / І. В. Свида // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2015. – № 13. – С. 157–160.

Ушакова Ж. С. Основні підходи до дослідження регіоналізму як об’єктивного процесу сучасної світової політики / Ж. С. Ушакова // Гілея : збірник наукових праць / голов. ред. В. М. Вашкевич. – 2009. – Вип. 19. – С. 321–334.

Яковюк І. В. Європейський регіоналізм у контексті розбудови Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2004. – Вип. 8. –С. 57–68.

Thompson A. Regions, Regionalization and Regionalism in Contemporary Europe / Andrew Thompson // National and Ethnic Identity in the European Context. – Lodz, 2000. – Pр. 113–129.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ