РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ярослав Романович Шимко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine

Ключові слова:

система, недержавне пенсійне забезпечення, фінансові послуги, регулювання, пенсійні фонди, страхові організації, банківські установи, ринки

Анотація

У статті доведено необхідність дослідження регулювання послуг у системі недержавного пенсійного забезпечення, що відповідатиме світовим стандартам. Запропоновано відносити до регулювання цих послуг нормативно-правову базу, специфіку діяльності суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення, а також заходи, що спрямовані на вдосконалення та розвиток цієї системи в Україні. Проаналізовано національні та міжнародні класифікатори фінансових послуг у частині послуг у системі недержавного пенсійного забезпечення. Запропоновано відносити до ринків фінансових послуг у вітчизняних нормативно-правових актах страхові, банківські та інші фінансові послуги (крім страхування), а також інвестиційні ринки.

Біографія автора

Ярослав Романович Шимко, Університет державної фіскальної служби України

аспірант

Посилання

Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : Закон України від 9 липня 2003 року № 1057-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&nreg=1057-15.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14.

Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

The International Monetary Fund (IMF) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org.

Генеральна угода про торгівлю послугами [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_017.

Угода про партнерство та співробітництво між Україною та європейськими співтовариствами та їх державами-членами [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_012.

Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 200 с.

Руководство по статистике международной торговли услугами: [статистические документы]. – Женева, Люксембург, Нью-Йорк, Париж, Вашингтон : О.К., 2004. – 200 с.

Відповідність законодавства України у сфері фінансового сектора світовим правовим нормам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/86/1/056_IR.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ