АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

  • Анна Анатоліївна Романова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

медичний туризм, оздоровчий туризм, в’їзний туризм, виїзний туризм, туристична індустрія

Анотація

Надано визначення поняття «медичний туризм», за яким медичний туризм є різновидом оздоровчого туризму. Висвітлено основні економічні показники розвитку медичного туризму в світі, доведено необхідність розвитку галузі медичного туризму в Україні. Досліджено основні передумови та проблеми становлення і розвитку індустрії медичного туризму в Україні. Проведено SWOT-аналіз індустрії розвитку медичного туризму в Україні. Проаналізовано успішний досвід країн у галузі медичного туризму, за допомогою бенч-маркінгу визначено прийнятні зарубіжні практики для України. Крім того, запропоновано рекомендації щодо перспективного розвитку індустрії медичного туризму в Україні.

Біографія автора

Анна Анатоліївна Романова, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / О. Дмитрук, Ю. Щур. – К. : Альтерпрес, 2008. – 280 с.

Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник для ВНЗ / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с.

Марченко О. Г. Мировой медицинский туризм смещается в страны АТР. Аналитический обзор / О. Г. Марченко // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 462.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 13 липня 2016 № 1460-VIII. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1460-19.

Про туризм [Електронний ресурс] : Закон України від 15 вересня 1995 № 324/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.

Романова А. На розвиток туризму! / А. Романова // Український туризм. – 2016. – № 3. – С. 68–69.

Серобабина Г. М. Проблемы и перспективы российского медицинского туризма / Г. М. Серобабина // Вестн. нац. акад. туризма. – 2009. – № 3. – С. 51–53.

Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / Ю. В. Щур, О. Ю. Дмитрук ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К. : Альтерпрес, 2003. – 232 c.

Horowitz M. D., Jones C. A. Medical Tourism: Globalization of the healthcare marketplace. Epub 13 Nov. 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC2234298.

Medical Tourism – What is Medical Tourism? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.news-medical.net/health.

Medical Tourism Around the World [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://picsgrid.com/medical-tourism-around-the-world-infographics.

The Global Wellness Tourism Economy. Report 2013 [Електронний ресурс]. – Режим дос­тупу : www.gsws.org.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА