ФОРСАЙТ-ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОВАГИ

Автор(и)

  • Ганна Миколаївна Шевченко Сумський державний університет, Ukraine

Ключові слова:

рекреація, форсайт-прогнозування, розвиток, рівновага, національна економіка

Анотація

Обґрунтовано методологічні положення щодо прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною економікою, що є основою для формування нової концепції здійснення прогностичного оцінювання та побудови механізму забезпечення реалізації управлінських рішень, орієнтованих на підвищення результатів ефективності функціонування національної економіки внаслідок регулювання її рівноважних станів з урахуванням чинників капіталу рекреаційної галузі та на основі форсайтингового підходу. Запропоновано комплекс організаційно-економічних заходів щодо зрівноваженого розвитку рекреації.

Біографія автора

Ганна Миколаївна Шевченко, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Александров И. А. Прогнозирование и эконометрия в менеджменте / И. А. Александров // Экономика и менеджмент: перспективы развития : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Сумы, 18 февраля 2016 г. / под общ. ред. О. В. Прокопенко. – Сумы : СумГУ, 2016. – С. 67–69.

Балацький О. Ф. Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин / О. Ф. Балацький, М. М. Петрушенко, Г. М. Шевченко // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 2 (56). – С. 140–153.

Буркинський Б. В. Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні / Б. В. Буркинський, А. І. Мартієнко, Н. І. Хумарова // Економіка України. – 2016. – № 1. – С. 72–83.

Ґудзь П. В. Оцінка мультиплікативної дії рекреаційної економіки на життєвий простір курортних територій / П. В. Ґудзь, П. В. Захарченко, М. В. Ґудзь // Економіка та право. – 2009. – № 1. – С. 122–127.

Farmer N. A. Forecasting for recreational fisheries management: what’s the catch? / N. A. Farmer, J. T. Froeschke // North American journal of fisheries management. – 2015. – № 35. – Рp. 720-735. doi: 10.1080/02755947.2015.1044628.

Кислий В. М. Роль та місце природно-рекреаційної сфери в системі територіально-економічних відносин / В. М. Кислий, Г. М. Шевченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : тези VII щоріч. Всеукр. наук. конф., 24-25 квітня 2007 р. – Суми : СумДУ, 2007. – С. 31–34.

Петрушенко М. М. Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродні й економічні протиріччя : монографія / М. М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 336 с.

Rozite M. Tourism and recreation as a driving force for forecasting biodiversity changes: lake Engure watershed area as an example / M. Rozite, D. Vinklere // Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B. – 2011. – Vol. 65. – № 5/6 (674/675). – Рp. 192–197. doi: 10.2478/v10046-011-0036-y.

Van Mai T. Systems thinking approach as unique tool for sustainable tourism development : a case study in the Cat Ba biosphere reserve of Vietnam / T. Van Mai, O. J. H. Bosch // Governance for a resilient planet : 54thAnnual conference of the international society for the systems sciences : proceedings. – Pocklington, York : International society for the system thinking, 2010. – Рp. 827–845.

Царик П. Л. Щодо функціонально-планувальної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2014. – № 1. – С. 139–145.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА