ВОДНІ РЕСУРСИ КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА

Автор(и)

  • Михайло Васильович Щурик Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Ukraine

Ключові слова:

вода, чистота, збереження, охорона, відповідальність, екологія, засміченість

Анотація

Проаналізовано дебіт і стан водних ресурсів території Карпатського макрорегіону. Досліджено динаміку ресурсів води і водозабезпечення. Наведено перелік і оцінювання споживання водоресурсів у розрізі сфер економіки, основних споживачів та побутовим сектором. Вказано на швидке зменшення запасів води й обсягів споживання. Особливу увагу приділено процесам зростання забрудненості й засміченості води різного цільового призначення. Акцентовано увагу на низьку дієвість і неадекватність вітчизняної законодавчої бази, що стосується відповідальності за порушення норм відтворення водних ресурсів. Розглянуто засади управління водними ресурсами в умовах проведення децентралізації

Біографія автора

Михайло Васильович Щурик, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

доктор економічних наук, професор

Посилання

Гжегож В. Колодко. Новий прагматизм або економіка помірності / Гжегож В. Колодко // Економіка України. – 2013. – № 11. – С. 13–28.

Хвесик М. А. Економічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання / М. А. Хвесик, А. В. Степаненко // Економіка України. – 2014. – № 1. – С. 74–86.

Оскольський В. Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України / В. Оскольський // Економіка України. – 2011. – № 11. – С. 4–13.

Голян В. А. Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення : монографія / В. А. Голян. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 592 с.

Мірзоєва Т. В. До питання забезпечення прісною водою населення землі / Т. В. Мірзоєва, О. А. Томашевська // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 109–112.

Хвесик М. А. Основні пріоритети державної політики в галузі раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів / М. А. Хвесик // Регіональна економіка. – 2002. – № 1. – С. 184–197.

Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студентів вищ. навч. закл. / А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, Л. А. Волкова, І. А. Пашенюк. – К. : Генеза, 2007. – 360 с.

Щурик М. В. Трансформація земель сільського господарства Карпатського макрорегіону : монографія / М. В. Щурик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 352 с.

Продуктивність водоресурсних джерел України: теорія і практика / під заг. ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. Б. Данилишина. – К., 2007. – 412 с.

Довкілля України за 2015 р. : статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 241 с.

Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права Європейського Союзу у сфері охорони довкілля. – К., 2015. – С. 107.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ