ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Шкарлет Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інформація, інформаційна економіка, інформаційне суспільство, економічні відносини, економічні суб’єкти, інформаційні технології

Анотація

Розглянуто питання визначення сутності інформаційної економіки. Для цього проведено контент-аналіз існуючих у науковій літературі концепцій трактування зазначеної категорії. З урахуванням отриманих даних запропоновано авторське тлумачення інформаційної економіки, сутність якого полягає у розгляді її як виду економічної системи, у межах якої інформація відіграє ключову роль у розвитку основних сфер та галузей національного виробництва, є невід’ємним елементом реалізації процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання. Також у статті візуалізовано процес дифузії економічних відносин та інформаційних технологій, які розвиваються в їх межах.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Шкарлет, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Антоненко В. Г. Роль та місце інформаційних технологій у глобальній економіці / В. Г. Антоненко // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26). – С. 6–8.

Гринкевич С. С. Теоретико-прикладні аспекти становлення інформаційної економіки в Україні / С. С. Гринкевич, О. І. Іляш // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1 (34). – С. 56–62.

Гриценко О. Проблеми інформаційної інтеграції та становлення інформаційного суспільства / О. Гриценко // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. – 2004. – Вип. 25. – С. 123–129.

Кристиневич С. А. Концепция информационной экономики: сущность и критерии развития на современном этапе / С. А. Кристиневич // Экономика и управление. – 2008. – № 3. – С. 72–77.

Малик І. П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні / І. П. Малик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2013. – Вип. 1 (14). – С. 25–34.

Мельничук О. Розвиток електронної комерції у структурі інформаційної економіки України / О. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2014. – № 8 (161). – С. 93–97.

Ніколаєв Є. Б. Про предмет теорії інформаційної економіки / Є. Б. Ніколаєв // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 1: Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації. – С. 59–61.

Роль інформації у формуванні ринкової економіки : колективна монографія / Ю. Бажал, В. Бакуменко, І. Бондарчук, Н. Грицяк та ін. – К. : К.І.С., 2004. – 348 с.

Толстяков Р. Р. Основные факторы формирования информационной экономики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Р. Р. Толстяков. – Тамбов, 2003. – 20 с.

Шкарлет С. М. Інформаційна економіка: методи, моделі та технологія формування : монографія / С. М. Шкарлет. – Чернігів, 2014. – 288 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ