ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Автор(и)

  • Ольга Миколаївна Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Ірина Олегівна Михайленко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

фінансова стійкість, фінансові ресурси, джерела фінансування, активи, промисловість

Анотація

У статті проведено діагностику фінансової стійкості промислових підприємств Чернігівського регіону на основі відносних показників капіталізації та покриття, здійснено дослідження динаміки і структури майна та джерел формування фінансових ресурсів за останні роки, проведено аналіз співвідношення активів і джерел фінансування майна промислових підприємств, обґрунтовано вплив структури капіталу на рівень фінансової стійкості та рівноваги суб’єктів господарювання, визначено основні напрямки підвищення ефективності системи управління фінансовими ресурсами підприємств промисловості Чернігівської області та зміцнення їхньої фінансової стійкості.

Біографії авторів

Ольга Миколаївна Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Ірина Олегівна Михайленко, Чернігівський національний технологічний університет

студентка

Посилання

Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності у Чернігівській області : статистичний збірник / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Чернігів, 2015. – 193 с.

Кальченко О. М. Фінансова стійкість підприємства в контексті забезпечення фінансової безпеки / О. М. Кальченко // Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 304–315.

Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г. П. Ляшенко. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 346 с.

Фінансовий аналіз : навчальний посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін. ; за заг. ред. І. О. Школьник. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 368 с.

Чернігівщина – 2015 : статистичний щорічник / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Чернігів, 2015. – 503 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ