МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Лілія Дмитрівна Оліфіренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Крістіна Павлівна Коваль Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

людський капітал, рівень життя, бідність, соціальна політика, соціальний захист, якість соціальних послуг.

Анотація

Досліджено зв’язок рівня економічного розвитку з рівнем соціального захисту населення щодо вирішення проблем соціальної сфери та подолання бідності. Проведено аналіз основних макроекономічних показників, що слугують індикаторами економічного розвитку країни, а також моніторинг рівня життя населення України як за власною оцінкою громадян, так і за офіційними даними Державної служби статистики України. Виявлені нагальні проблеми соціального захисту населення та запропоновано шляхи удосконалення системи надання соціальних послуг та підвищення якості послуг.

Біографії авторів

Лілія Дмитрівна Оліфіренко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор наук з державного управління, доцент, професор

Крістіна Павлівна Коваль, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Посилання

Ажнюк М. О., Передерій О. С. Основи економічної теорії: навчальний посібник. Київ: Знання, 2008. 368 с.

Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2005. 403 с. URL: http://buklib.net/books/21930 (дата звернення: 10.04.2018).

ВВП у VI кварталі 2017 року. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=9d84e0b9-b901-475e-9b94-7e590ffa71ed&tag=Informatsiino-analitichniMateriali4 (дата звернення: 10.04.2018).

Доклад о мировом развитии 2000/2001 года. Наступление на бедность / Всемирный банк. Москва: Весь мир, 2001. 376 с.

Звіт-моніторинг «Система соціальних послуг в Україні». Бюро соціальних та політичних розробок, 2015. URL: https://bureau.in.ua/downloads/social-reform/reportua.pdf (дата звернення: 05.11.2017).

Комарницький І. Ф. Економічна теорія. Чернівці, 2006. 334 с. URL:

http://buklib.net/books/33907 (дата звернення: 01.04.2018).

Лібанова Е. М., Гладун О. М., Лісогор Л. С. Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь. Київ, 2013. 50 с.

Небава М. І. Теорія макроекономіки: навчальний посібник. Київ: Слово, 2005. 536 с.

URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/12.htm (дата звернення: 05.04.2018).

Оліфіренко Л. Д. Удосконалення інституціонального простору як чинник подолання кризових тенденцій у державному управлінні. Розумовські зустрічі: зб. наук. пр. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. № 2. С. 119–127.

Підходи до планування процесів подолання бідності / United Nations Development Programme. Київ, 2012. 11 с. URL: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/PR/

_poverty_ukr.pdf (дата звернення: 30.03.2018).

Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/117-2003-п (дата звернення: 12.01.2018).

Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 1057.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057_2011 (дата звернення: 15.04.2018).

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів: Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12/page (дата звернення: 05.11.2017).

Про стратегію подолання бідності: Указ Президента України від 15.08.2001 №637/2001.

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/637/2001 (дата звернення: 01.04.2018).

Про схвалення Стратегії подолання бідності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd (дата звернення: 01.04.2018).

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 77 с.

Соціальний захист населення України: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 123 с.

Соціальні індикатори рівня життя населення: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 198 с.

Хайнц Ламперт. Социальная рыночная экономика. Германский путь. Москва: Дело, 1994. 224 с.

Olifirenko L. D. Factoring of overcoming crisis tendencies in public administration. Ukraine – EU. Modern technology, Business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. (Košice, Slovak Republic, Republic-Poland, Slovakia, April 19-23, 2016). Chernihiv: CNUT, 2016. P. 124–126.

Derii Zh. V., Zosymenko T. I., Skyba S. A. Extended reproduction of human potential in today's environment. Scientific bulletin of Polissia. 2016. № 2(6). P. 66–72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ