МАЛИЙ БІЗНЕС – ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Автор(и)

  • Володимир Федорович Савченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0884-4940
  • Михайло Григорович Долгополов Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2529-5960

Ключові слова:

аграрне виробництво, державна підтримка, агросектор, мале підприємництво, малий бізнес

Анотація

Проаналізовано стан і динаміку розвитку аграрного сектору, оцінено його вплив на загальне економічне становище України. Визначено основні причини диспропорційного розвитку рослинництва і тваринництва та запропоновано заходи щодо ліквідації дестимулюючих факторів, які стримують темп зростання сектору. Досліджено роль малого бізнесу в кількісних і якісних показниках вітчизняних агропідприємств. Охарактеризовано діючу політику
підтримки бізнесу та надані пропозиції щодо її вдосконалення.

Біографії авторів

Володимир Федорович Савченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Михайло Григорович Долгополов, Чернігівський національний технологічний університет

магістрант

Посилання

Борейко В. І. Роль малого бізнесу в розвитку аграрного комплексу України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 28. С. 4–8.

Державна підтримка аграрного сектору у 2017 році [Електронний ресурс] / ГО Аграрний союз України. URL: http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/206 (дата звернення: 15.01.2018).

Мельник Т. М., Головачова О. С. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 169–184.

Савченко В. Ф. Розвиток агропромислового комплексу в умовах трансформаційної економіки. Економічний простір. 2014. № 83. С. 78–90.

Сільське, лісове та рибне господарство / Державна служба статистики України. URL:

www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm (дата звернення: 27.12.2017).

Стан використання тарифних квот для імпорту країнам ЄС української аграрної продукції / Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/system/

files/квоти.docx (дата звернення: 26.02.2018).

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва» / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ ublicat/kat_u/2016/zb/12/zb_dsm2015_p.zip (дата звернення: 01.03.2018).

Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: www.niss.gov.ua/content/articles/files/

agrosektor-0d6bd.pdf (дата звернення: 15.12.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА