МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ ЯК ТРЕНД СУЧАСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Автор(и)

  • Анна Анатоліївна Романова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7336-1032

Ключові слова:

молодіжний туризм, студентський туризм, міленіали, «покоління Z», туристична індустрія, е-туризм

Анотація

У статті уточнено та наведено визначення таких понять, як «молодіжний туризм», «студентський туризм», «туризм міленіалів», «туризм “покоління Z”». Подано функції молодіжного туризму, такі як: зміцнення економіки дестинації за рахунок внутрішніх та в’їзних молодіжних туристів; ознайомлення з історичною та культурною спадщиною країни та інших держав; актуалізація в молодих людях почуття національної самосвідомості та патріотизму, але водночас виховання поваги й терпимості до побуту та звичаїв інших національностей і народів; забезпечення багатостороннього розвитку особистості. Перераховано види молодіжного туризму: студентський туризм; туризм міленіалів; туризм «покоління Z». Проаналізовано глобальні тенденції кожного з цих видів туризму. Досліджено характерні риси міленіалів, а також сформульовано їхні основні потреби в подорожах: формування попиту «тут і тепер»; необхідність підключення до швидкісного Інтернету; потреба постійно підтримувати зв’язок зі своїми гостями (соціальні мережі, додатки, смс-розсилка та дайрект-мейл, промоакції тощо); необхідність знати своїх відвідувачів (як потенційних, так і реальних): формувати бази даних, проводити маркетингові дослідження; потреба персоналізувати продукти, послуги і досвід; вагомість е-маркетингу. Оцінено ситуацію розвитку молодіжного туризму в Україні, яка характеризується слабкою активністю. Надано рекомендації щодо активізації молодіжного туризму в Україні.

Біографія автора

Анна Анатоліївна Романова, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

World Economic Forum: site. URL: https://www.weforum.org (Last accessed: 10.02.2018).

World Tourism Organization UNWTO: site. URL: http://unwto.org (Last accessed: 30.01.2018).

World Travel & Tourism Council: site. URL: https://www.wttc.org (Last accessed: 11.201.2018).

Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник для ВНЗ. Київ: Знання, 2008. 661 с.

Туристський словник-довідник: навч. посіб. / уклад.: В. К. Федорченко, І. М. Мініч. Київ: Дніпро, 2000. 54 с.

Чорненька Н. В. Сучасні тенденції розвитку молодіжного туризму. Географія та туризм. 2012. Вип. 20. С. 66–72.

Нікітенко С. І. Розвиток молодіжного та дитячого туризму в незалежній Україні: проблеми та перспективи. Наукові праці. 2006. Т. 62. Вип. 49. C. 64–68. URL:

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2006/62-49-12.pdf (дата звернення: 20.01.2018).

Колотуха О. В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціальноекономічна система: проблеми та перспективи розвитку: дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / НАН України, Інститут географії. Київ, 2004. 257 c.

Виступ народного депутата України Романової А. А. Формування та реалізація молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 15 листопада 2017 року / Верховна Рада України, Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Київ: Парламентське видавництво, 2017. 208 с. (Серія «Парламентські слухання»).

Session 3: Change and Innovation: The Digital Revolution and the Millennial Traveller. 5th Global Summit UNWTO on City Tourism «Cities: Local Culture for Global Travellers». Luxor, Egypt, 1-2 November, 2016.

Burkhard S., Kow N., Fuggle L. Travel Trend Report 2017. Trekksoft ebook library. 2017. 39 р.

Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.12.2017).

Пясковська Т. Як планують відпочивати українці. URL: https://www.kiis.com.ua/?

lang=ukr&cat=reports&id=700&page=5 (дата звернення: 23.01.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА