МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ РІДКОГО МОТОРНОГО ПАЛИВА

Автор(и)

  • Віктор Іванович Рудика Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Ukraine

Ключові слова:

енергетична безпека, рідке моторне паливо, енергетичний баланс, ринковій підхід, енергетична система

Анотація

У статті на основі аналізу актуальних проблем енергетичної безпеки країни та її окремих компонент обґрунтовано методичне забезпечення оцінювання енергетичної безпеки України у сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива, а саме: кон’юнктурний аналіз видового енергетичного ринку за джерелами покриття енергетичних інтересів національного господарства; оцінка інтегрального показника видової енергетичної безпеки за якісними показниками, які розраховано за видовим паливно-енергетичним балансом; позиціонування видового енергетичного ринку за ризиками його енергетичної безпеки.

Біографія автора

Віктор Іванович Рудика, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

кандидат економічних наук, здобувач

Посилання

Земляний М., Бараннік В. Критерії оцінки та показники енергетичної безпеки. Концептуальні підходи / Національний інститут Стратегічних досліджень НАН України. URL:

http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/19.htmhtml (дата звернення: 15.02.2018).

Кизим М. О., Лелюк О. В. Нетрадиційний природний газ у світі та Україні: запаси та перспективи видобутку: монографія. Харків: ІНЖЕК, 2012. 156 с.

Михалевич А., Поплавский П., Римко Д. Методика оценки энергетической безопасности Беларуси и Литвы / Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси. URL:

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2012~ISSN_2029-0225.V_12.PG_35-48/DS.002.2.01.ARTIC (дата звернення: 17.01.2018).

Ebinger Charles K. The Meaning of Energy Security Depends on Who You Are / The Brookings Institution. URL: http://www.brookings.edu/research/opinions/2011/10/10-energy-securityebinger (Last accessed: 15.02.2018).

Jewell J. The IEA model of short-term energy security (MOSES) / IEA, 2011. URL: https://www.iea.org/media/freepublications/oneoff/moses_paper.pdf (Last accessed: 20.12.2017).

Sovacool B. K., Ishani Mukherjee, Ira Martina Drupady, Anthony L D’Agostino. Evaluating energy security performance from 1990 to 2010 for eighteen countries. Energy. 2011. № 36 (10). Рp. 5846-5853.

Yueh L. An International Approach to Energy Security / World Economic Forum, Global Agenda Council of Energy Security. URL: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lang=en&id=116594 (Last accessed: 22.12.2017).

White J. B. Wall Street Journal: Chamber Attempts to Put Number on Energy Security / Institute for 21st Energy Century. URL: http://www.energyxxi.org/wall-street-journal-chamber-attempts-put-number-energy-security (Last accessed: 20.12.2017).

Measuring Short-Term Energy Security / International Energy Agency. URL:

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Moses.pdf (Last accessed: 03.11.2017).

Global Energy Assessment. Energy and Security / International Institute for Applied Systems Analysis. URL: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-Assessment/Chapter5.en.html (Last accessed: 20.12.2017).

Indicators for sustainable energy development: An initiative by the International Atomic Energy Agency / I. A. Vera and other. Natural Resources Forum. 2005. № 29. Рр. 274–283. URL:

https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/assets/NRF_indicators_art05.pdf (Last accessed: 24.12.2017).

Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї. Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів: ратифіковано Законом № 89/98-ВР від 06.02.98). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_056 (дата звернення: 27.01.2018).

Договір про заснування Енергетичного співтовариства. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_926/print (Last accessed: 22.12.2017).

Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та ЄС спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії від 24.11.2016.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_003-16 (дата звернення: 02.12.2017).

Energy security and climate policy: assessing interactions / OECD|IEA, 2007. URL: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy_security_climate_policy.pdf (Last accessed: 12.12.2017).

International Index of Energy Security Risks: Assessment Risks in A Global Energy Market / Institute for 21st Century Energy. U.S. Chamber of Commerce. URL: http://www.energyxxi.org/sites/ default/files/InternationalIndex2012.pdf (Last accessed: 15.12.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА