ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Автор(и)

  • Тетяна Михайлівна Чечетова-Терашвілі Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Ukraine

Ключові слова:

законодавче забезпечення, мале та середнє підприємництво, регулювання, дерегулювання, концепція, періодизація, класифікація

Анотація

У статті досліджено особливості законодавчого забезпечення державної підтримки та стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Визначено етапи періодизації розвитку законодавчого забезпечення підприємництва в Україні. Здійснено класифікацію нормативно-правового забезпечення державного регулювання та підтримки малого та середнього підприємництва в Україні з виокремленням нових критеріальних ознак: за сферами регулювання/дерегулювання; за характером державного впливу; за призначенням; за хронологією.

Біографія автора

Тетяна Михайлівна Чечетова-Терашвілі, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

кандидат економічних наук, доцент, здобувач

Посилання

Стратегія сталого розвитку «Україна 2020»: затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (дата звернення: 20.12.2017).

Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» від 27 листопада 2014 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/33/f439014n8.pdf (дата звернення: 10.12.2017).

Диковенко К. О. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення державного регулювання господарської діяльності в Україні. Юридична наука Господарське право. 2011. № 2. С. 99–100.

Вільна енциклопедія. URL:https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 20.12.2017).

Кузьмін Р. Р. Підвищення якості господарського законодавства, боротьба з економічною злочинністю потребують вдосконалення регуляторної політики. Право України. 2007. № 10. С. 82–85.

Мамутов В. К. Законодавче забезпечення економічної політики. Щорічник українського права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин. Харків: Право, 2009. № 1. С. 184–191.

Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 № 698-XII. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). 1991. № 14. Ст. 168.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 № 887-XII. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). 1991. № 24. Ст. 272.

Про Концепцію державної політики розвитку малого ідприємництва: Постанова Кабінету Міністрів України № 404 від 03.04.1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/404-96-%D0%BF (дата звернення: 18.11.2017).

Про Програму розвитку малого підприємництва в Україні на 1997-1998 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1997 р. № 86. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/86-97-%D0%BF (дата звернення: 15.12.2017).

Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.1998 № 817/98. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/817/98 (дата звернення:

12.2017).

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (дата звернення: 20.12.2017).

Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності: Указ Президента України від 03.09.2007 № 816/2007. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/816/2007

(дата звернення: 15.11.2017).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, 15-16, 17. Ст. 112. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 20.12.2017).

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. Ст. 572. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення:

10.2017).

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня

р. № 641-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80 (дата звернення: 20.10.2017).

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України №4618-17 від 22.03.2012. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (дата звернення: 03.12.2017).

Про державну допомогу суб’єктам господарювання: Закон України від 01.07.2014 № 1555-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1555-18 (дата звернення: 02.12.2017).

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-45, 46-47, 48. Ст. 552. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 20.12.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА