СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Миколаївна Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Анастасія Віталіївна Лисиця Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

фінансові посередники, інтеграція, банко страхування, фінансовий ринок, страховий продукт, банківська послуга, кооперація

Анотація

У статті досліджено сутність банківсько-страхової інтеграції, що полягає у взаємодії банків і страхових компаній з метою координації продажів, поєднання страхових і банківських продуктів, налагодження спільних каналів їх розповсюдження, розширення клієнтської бази та виходу на нові сегменти ринку. Обґрунтовано її необхідність і актуальність у сучасних умовах розвитку фінансового ринку й посилення інтеграційних процесів; визначено особливості взаємодії банківських установ та страхових компаній; наведено характеристику основних моделей банкострахування. На основі статистичних даних проведено аналіз сучасного стану банкострахування в Україні, виявлено актуальні проблеми розвитку, а також визначено перспективи подальшого функціонування. Здійснено аналіз переваг та недоліків банківсько-страхової інтеграції з позиції банків та страхових компаній.

Біографії авторів

Ольга Миколаївна Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Анастасія Віталіївна Лисиця, Чернігівський національний технологічний університет

магістр

Посилання

Заволока Л. О., Вербицька К. С., Малоок І. А. Тенденції розвитку банкострахування в Україні. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 656–658.

Кучеренко В. В. Форми інтеграції банківського і страхового капіталу в Україні: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Переяслав-Хмельницький, 2017. 262 с.

Кучеренко В. Форми інтеграції банківського та страхового капіталів. Вісник КНТЕУ. 2010. № 3. С. 57–66.

Пенкаль Н. А. Ризик-менеджмент взаємодії банківського та страхового сегментів фінансового ринку України : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Тернопіль, 2017. 283 с.

Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік // Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринку фінансових послуг. URL:

https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017 (дата звернення: 03.02.2018).

Шишкіна О. В., Дубина М. В. Гроші та кредит: навч. посіб. Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2016. 692 с.

Шкарлет С. М., Дубина М. В., Тунік М. В. Особливості створення служби контролінгу у страхових компаніях. Науковий вісник Полісся. 2016. № 3 (7). С. 150–161.

Шкарлет С. М., Дубина М. В., Тунік М. В. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2016. 320 с.

Ukrainian M&A Review 2017 // KPMG from Ukraine. URL:

https://www.slideshare.nt/KPMG-Ukraine (Last accessed: 11.04.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ