ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЯК ДІЄВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Автор(и)

  • Олена Юріївна Акименко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Марина Борисівна Жолобецька Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0873-9777

Ключові слова:

організація обліку, бухгалтерський облік, контроль, інвестиційні програми, джерела фінансування, сфера теплопостачання

Анотація

У статті розглянуто правові засади підготовки, розробки та виконання інвестиційних програм підприємств теплопостачання. Визначено сутність та складові частини інвестиційних програм підприємств теплопостачання.
Доведено зв’язок ефективності втілення інвестиційних проектів з управлінням, контролем, організацією обліку за інвестиціями у сфері теплопостачання. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення процесу організації контролю за поточним рахунком зі спеціальним режимом використання та запропоновано послідовність процесу організації обліку за інвестиційними програмами. Доведено, що поєднання стимулюючого регулювання та раціональної організації обліку сприятиме залученню інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж та стимулювання ефективності витрат підприємств теплопостачання.

Біографії авторів

Олена Юріївна Акименко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Марина Борисівна Жолобецька, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Посилання

Акименко О. Ю., Жолобецька М. Б., Петровська А. С. Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133–136.

Гавриленко В. В., Звенячкіна В. Ю. Цільове фінансування та його відображення в обліку власного капіталу. Економічний простір. 2008. Вип. 12/1. С. 65–74.

Директива 2012/27/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 25 жовтня 2012 р. «Про енергоефективність». URL: http://saee.gov.ua/uk/activity/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/

spivrobitnytstvo-z-es (дата звернення: 04.02.2018).

Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг за 2016 рік. URL: http://www.nerc.govua (дата звернення: 09.02.2018).

Кудряшов В. П. Фінанси: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-плюс, 2006. 356 с.

Максімова В. Ф. Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в управлінні промисловим підприємством: дис. д-ра екон. наук: 08.06.04. Одеса, 2006. 581 с.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: офіційний сайт. URL: http://old.minregion.gov.ua (дата звернення: 26.03.2018).

Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання»: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.10.2017 № 1223. URL: http://zakon5.rada.gov.ua (дата звернення: 25.12.2018).

Про затвердження Порядку розроблення, погодження, pатвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання: Постанова Національ-

ної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017 № 1059. URL: http://zakon5.rada.gov.ua (дата звернення: 05.02.2018).

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. URL:

http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 03.02.2018).

Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1228-р. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1228-2015-%D1%80 (дата звернення: 28.02.2018).

Про порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затверджений: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 30.01.2018).

Про порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12. 2012 № 630. URL:

http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 18.01.2018).

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 569-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 25.12.2017).

Про теплопостачання: Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 03.02.2018).

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» Розробка концепції впровадження конкуренції в централізованому теплопостачанні України. URL:

http://www.merp.org.ua (дата звернення: 03.02.2018).

Тормосов Р. Ю. Комплексний аналіз джерел фінансування муніципальних енергетичних інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Ефективна економіка. 2010. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=397 (дата

звернення: 13.01.2018).

The investment component in the tariff for heat energy. Analysis of the programs of heat supply enterprises. URL: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/investitsijna-skladova-v-tarifi-nateplovu-energiyu-analiz-program-teplopostachalnih-pidpriyemstv-2 (Last accessed: 22.02.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ